... hãy cho em thổi chút sảng khoái
của tự do sáng tạo
vào môi anh...

lê thị huệ