Vietnamese
California. USA
lienlacogio@gmail.com

copyright
©
Gió O
gio-o.com
 

 

Follow us on Facebook


THÔNG BÁO
thay đổi bài lên Gió O
kể từ tháng 8 -2022



các trang sinh hoạt
đặc biệt
của gio-o:


trang đặc biệt
"NGÀY NẮN NET"
20 Năm Gió O
đại học UC Berkeley
Bắc California
19 tháng 12. 2021



trang đặc biệt
"NGÀY DÓ OI"
15 Năm Gió O
hội quán Lạc Cầm
Nam California
09 tháng 10. 2016



trang đặc biệt
"GHI"
10 Năm Gió O
2001-2011


 

hỗ trợ
gio-o.com

 

 



 



ĐOÀN NHÃ VĂN
Mỗi địa danh rờn rợn những oan hồn
Vài ý nghĩ về thơ thời chiến của Trần Hoài Thư

tản mạn văn học


NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Tháng Năm Là Mộng Đang Đi

Thơ
VĂN HỌC PRESS xuất bản, 2023


LÊ THỊ HUỆ
MỘC Ở MELBOURNE

tản mạn


Nhà thơ, Nhà tranh đấu Nhân quyền Võ Văn Ái được trao tặng
“Giải đặc biệt Quốc tế về Tự do” tại Ý Đại Lợi

Ỷ Lan tường thuật



Bản Tin trên Ủy Ban Toàn Cầu Về Pháp Quyền “Marco Pannella”.
Võ Văn Ái, nhà tranh đấu nhân quyền, nhà thơ và Chủ tịch
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã qua đời

thông tin



THI VŨ
Vĩnh Biệt Lê Văn Hảo

tài liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố
do nhà văn Đặng Thế Kiệt cung cấp



VŨ HOÀNG THƯ
Thương Nhớ Thi Vũ (1935-2013)

phát biểu


THEO KONDO
L’homme que j’admire le plus au monde: Ông Nội
Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ
nhất thế giới: Ông Nội

phát biểu



THI VŨ - VÕ VĂN ÁI (1935-2023)
"Đôi chân của những kẻ dựng đời,
biến mặt đất thành đường đi"
Thi Vũ -Võ Văn Ái

.


NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
THÔI, THA CHO HỌ ĐI !

truyện ngắn


NH. TAY NGÀN
BÔNG TRỜI ĐỦ BÓNG ĐỒI CÂY

tạp ghi


THI VŨ
Thư Trao Đổi
Với Lê Thị Huệ về Nh. Tay Ngàn

thư từ


THI VŨ
KIỀU
và Tiếng đàn bên sông

đoản văn



LÊ THỊ HUỆ
THI VŨ – VÕ VĂN ÁI, NH. TAY NGÀN (Paris)
Mở Cửa Nền Văn Học Tiếng Việt Hải Ngoại

tản mạn văn học


Peter White
& Winfield Parks
National Geographic Magazine
Ngô Bắc dịch

ĐẰNG SAU CÁC TIÊU ĐỀ BÁO CHÍ
TẠI VIỆT NAM

biên khảo lịch sử Việt Nam



đọc lại
trang báo Tết cũ của Gió O

"TẾT EM MÈO" 2011

đón Tết mới


THI VŨ
VỀ NƠI BẾ BỒNG

đoản văn



NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
Đọc “Trước Bến – Cổ Thi Tư Cảm”
của Nguyễn Thị Hải

giới thiệu


TRANG ĐÀI GLASSEY TRẦNGUYỄN
SÂN NHỚ NGƯỜI

thơ


John K. Whitmore
Ngô Bắc dịch

VIỆC VẼ BẢN ĐỒ TẠI VIỆT NAM

biên khảo lịch sử Việt Nam



HOÀNG HUY MẠNH
X-MAS NĂM NAO ...

chùm ảnh


nhận được và giới thiệu:


NGU YÊN
LỜI HỎI NỐT HẸN HÒ GIAI ĐIỆU

tập nhạc và lời
nhạc của Ngu Yên
hoặc phổ thơ của nhiều tác giả khác như:
Lý Bạch, Nguyễn Công Trứ, Bùi Giáng
Tô Thùy Yên, Nguyễn Xuân Thiệp,
Vũ Quỳnh Hương, Lê Thị Huê
Nguyễn Lệ-Liễu, Cao Tần, Cao Đồng Khánh ...


nhận được và giới thiệu:


TRỊNH Y THƯ
PHẾ TÍCH CỦA ẢO ẢNH

tập thơ
(giới thiệu qua T-Van.net)



nhận được và giới thiệu:


TRẦN HỮU THỤC - TRẦN DOÃN NHO
CÕI CHỮ CÕI NGƯỜI

2 tập biên khảo văn học
(giới thiệu qua Diễn Đàn Thế Kỷ 21)




LÊ THỊ HUỆ
NGUYỄN THÙY SONG THANH

về bài thơ
"KHÔNG CÒN CHỖ HIỂN LINH NỖI NHỚ"
của Nguyễn Thùy Song Thanh

Lê Thị Huệ giới thiệu




tiễn biệt nhà thơ
NGUYỄN THÙY SONG THANH
1938-2016

chùm thơ

 
Keith W. Taylor
Ngô Bắc dịch

CÁC BÀI THƠ CỦA
ĐOÀN VĂN KHÂM

biên khảo văn học Việt Nam


THƠ TUYỂN GIÓ O - tháng 10 năm 2004
Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018), Vũ Tiến Lập
Phi Yên, Lê Thị Huệ
Ngô Văn Tao (? - 2018), Nguyễn Thế Hoàng Linh, Lý Đợi

tản mạn

 
LÊ THỊ HUỆ
GIỮA TRUYỆN VÀ CHUYỆN

tản mạn

 

NGUYỄN THỊ LỆ-LIỄU
ĐƯỜNG NÉT VÀ HÌNH THỂ

chùm ảnh

 

LÊ THỊ HUỆ
TIẾNG DỖI HỜN CỦA THÂN XÁC
(kỳ 2 - tiếp theo)

chuyện dài, xuất bản năm 2007



 
Graham Thurgood
Ngô Bắc dịch

TIẾNG VIỆT VÀ
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN ÂM ĐIỆU:
XÉT LẠI MÔ HÌNH VÀ SỰ PHÂN TÍCH

biên khảo ngữ học Việt Nam


ĐOÀN NHÃ VĂN phỏng vấn LÊ THỊ HUỆ
GIÓ-O kỷ niệm 10 NĂM
2001-2011

phỏng vấn chủ biên Gió-O


NGUYỄN THÀNH VÂN (hát
Nguyễn Tư Phương (thơ)
Nguyễn Quang Nhàn và Việt Hùng (phổ nhạc)

MƯA HOÀNG ĐIỆP

nhạc


 
André-Georges Haudricourt
Ngô Bắc dịch

NGUỒN GỐC CÁC NÉT ĐẶC THÙ CỦA
BẢNG MẪU TỰ TIẾNG VIỆT

biên khảo ngữ học Việt Nam



GERTRUDE SAMUELS
National Geographic
Ngô Bắc dịch

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
TẠI VIỆT NAM

biên khảo lịch sử Việt Nam


JOHN DeFRANCIS
Ngô Bắc dịch

Cải Cách Chữ Viết Tiếng Việt
Trong Quan Điểm Á Châu

biên khảo ngữ học Việt Nam



TRƯỚC BẾN
(Cổ Thi Tư Cảm)

giới thiệu tập thơ mới của
NGUYỄN THỊ HẢI

giới thiệu


CUNG TIẾN
Chiến Tranh Việt Nam
Qua Phim Ảnh Mỹ

biên khảo của nhạc sĩ Cung Tiến viết năm 1987


MARK ALVES
Ngô Bắc dịch

Nghiên Cứu Ngữ Học Về Các Nguồn Gốc Của
Ngôn Ngữ Việt Nam:
Tổng Quan

biên khảo ngữ học Việt Nam




TRANG KỶ NIỆM 20 NĂM 2001 - 2021
NGÀY NẮN NET

tại đại học University of California Berkeley
ngày 19.12.2021  



 
  

http://www.gio-o.com/