www.gio-o.com

kỷ niệm 15 năm

2001 -2016


 
 


2001- 2016
GỌI DÓ
09.tháng Mười.2016www.gio-o.com
Ngày Dó Oi
kỷ niệm 15 năm gio-o.com
Bolsa - Nam Cali 09.10.2016  

chùm ảnh

 

LÊ THỊ HUỆ
15 Năm Phóng Gió

tổng kết

 

TRANGĐÀI GLASSEY-TRẦNGUYỄN
Nữ Quyền trong Sáng tạo Gió O:
Phồn thực, Tự do, Hoang đường

diễn văn

 

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
Năm Năm Làm Bạn Với Gió O

diễn văn

 

JULIE QUANG
Môi Son Julie (kỳ 15 -tiếp theo)
Gió O

tự chuyện

 

HOÀNG HUY MẠNH
Ngày Dó Oi
kỷ niệm 15 năm gio-o.com
Bolsa - Nam Cali 09.10.2016  

chùm ảnh

 

NHẤT NƯƠNG
Bảng Phong Thần
Ngày Dó Oi
Kỷ Niệm 15 Năm www.gio-o.com sinh hoạt
được tổ chức ở hội quán Lạc Cầm, Westminster, California
Ngày 9.10.2016

phóng sự

 

NGUYỄN THẢO
Mực

chùm ảnh họa

 

ĐÀI SỬ
mùa gió nổi. hương ảo 15
và. những đoạn rời

tản mạn

 
TRANG CŨ XEM LẠI
Trang Gió O tuần lễ 30 tháng 4 năm 2005

trang mặt

 
TRANG CŨ XEM LẠI
Giữa Trần Mạnh Hảo
Và Trần Nghi Hoàng

tranh luận

 

NAT
Gọi Dó

chùm ảnh

 

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
Internet
Có Lợi Hay Có Hại Cho Văn Chương Mạng
Và Mạng Văn Chương

tản mạn

 

HỒ ĐÌNH NGHIÊM
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

 

LÝ ỐC BR
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

 

NHƯ QUỲNH DE PRELLE
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

 

ĐOÀN MINH ĐẠO
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

 


ĐÀO TRUNG ĐẠO
gio-o.com kỷ niệm 15 năm
5 Câu
Phỏng Vấn Về Văn Chương Mạng

phỏng vấn

  

LÝ ỐC BR
Ngày Dó

ngày 9 tháng 10 năm 2016

 
NGU YÊN
Đêm Của Quỷ

ngày 9 tháng 10 năm 2016

 

 

PHAN TẤN HẢI
(Việt Báo)

Ngày Dó Oi: Sinh Nhật 15 Tuổi Trang Văn Học Gió O  

tường trình của
nhà thơ Phan Tấn Hải
trên www.vietbao.com

 

TRANG YOUTUBE
NGÀY DÓ OI

các tác giả
thuyết trình
đọc thơ
ca hát  

tại hội quán Lạc Cầm
ngày 09.10.2016

 

TRANG KỶ NIỆM 20 NĂM 2001 - 2021
NGÀY NẮN NET

tại đại học University of California Berkeley
ngày 19.12.2021