www.gio-o.com

kỷ niệm 20 năm

2001 -2021
tại Đại Học University Of California @ Berkeley


 
 

điều hành và tổ chức:NAT, Nguyễn Vũ Khuyên, Lê Thị Huệ

 

NAT
THỈNH GIÓ

mười hai bức ảnh độc đáo của
nhiếp ảnh gia NAT
bay lượn trong sân trường
đại học UC Berkeley

 

www.gio-o.com
triển lãm tranh
kỷ niệm 20 năm gio-o.com
Đại Học Berkeley - Bắc Cali 19.12.2021  

chùm ảnh của Andy Nguyễn

 
=============================

SÁNG TÁC, TẢN MẠN, THƠ VĂN, GHI NHẬN ...
quanh sinh hoạt

"20 NĂM GIÓ-O NẮN NET"

....

 

hình ảnh buổi sinh hoạt "GIÓ O 20 NĂM NẮN NET"
University of California @ Berkeley - 19.12.2021

photo: Andy Nguyen, Đỗ Danh Đôn, Ỷ Lan, Vũ Hoàng Thư, Bùi Văn Phú, Vy Trân

hình ảnh

 

phát hành tuyển tập tản mạn gồm 18 tác giả
nhân dịp kỷ niệm "20 Năm Nắn Net" 2001-2021

ấn phẩm

 

GIÓ O
20

tuyển thơ
quà tặng của Gió O
tại buổi kỷ niêm
Gió O 20 Năm Nắn Net

ấn phẩm

 

Trang Youtube
Ngày Nắn Net
kỷ niệm 20 năm gio-o.com
Berkeley - Bắc Cali 19.12.2021  

phim ảnh

 TRANG KỶ NIỆM 15 NĂM 2001 - 2016
NGÀY DÓ OI

tại hội quán Lạc Cầm
ngày 09.10.2016