Vũ Hoàng T

www.gio-o.com


Tên thật: Võ Anh Tuấn.
Sinh năm 1949 tại Huế,
lớn lên ở Nhatrang.
Năm mươi năm sau mới bắt đầu viết

[rằng thưa có lúc đôi câu,
lắm khi không nói từ đầu đã không…]
và làm thơ lai rai
[đùa chơi vài chữ dăm câu,
về khơi lại mộng ban đầu vu vơ,
chim kia hót giọng bâng quơ,
cũng vì bóng nắng lửng lơ gọi mời…]


Hiện là kỹ sư điện tử tại Jet Propulsion Laboratory (JPL),
Pasadena, California, Hoa Kỳ.
Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam Cọng Hòa trước 1975.
Tác phẩm đã xuất bản:
Bắt Nắng, tản mạn – Quê Mẹ, Paris 2009.

 


 


VŨ HOÀNG THƯ - BẮT NẮNG
Quê nhà, Biển và Odyssey

tản mạn
 

VŨ HOÀNG THƯ - BẮT NẮNG
Haiku và những
cơn nắng hạ, II

tản mạn
 

VŨ HOÀNG THƯ - BẮT NẮNG
GiỚi THIỆU của
nhà thơ THI VŨ

giới thiệu
 

Nguyễn Thị Khánh Minh
giới thiệu:
VŨ HOÀNG THƯ. HẠT NẮNG ĐƯƠNG - LÀ


 

Tản Mạn Văn Chương 


32 Năm Nhìn Lại

Bắt Nắng

Chợt nhớ
Hoa Nắng của Thi Vũ,
bướm và hè …

Chuyện Tháng Tư

Fado, Nỗi Nhớ Đâm Mầm

Hương Mận Vẫn Nguyên Mùi

Khung cửa

ISSA
Hài Cú Sương Thu

Khung cửa

Limeil, Những Ngày Mây

Một Tiếng Đất Trời Thu

Mưa Và Hoa

Nhật Ký

Những Khỏang Lặng

Những Lóng Xuân

Ryokan
Những bước chân sương

Tháng bảy,
trên những đỉnh cao...

Thình lình... Bùi Giáng
 

Thơ 

áo huế

bài tháng 8

bước chân

đêm cuối ở nhatrang

hồ nghi

New York Buổi Mù

ngày em tựa cửa – tôi ngờ

nhớ Tô Thùy Yên

Hà Cẩm Tâm, Ông Vẽ Ngựa

Ta Là Ai
Buổi Sáng Đọc e-mail

 

đọc sách, giới thiệu ...

“Cũng Cần Có Nhau”
Sỏi đá hay thịt da


phỏng vấn
Vũ Hoàng Thư
phiến tản văn
ngân sang của chàng

thực hiện: Lê Thị Huệ