Vũ Hoàng Thư

 

 

ngày em ta ca – tôi ng

 

 

Ngày em tựa cửa sương pha

Trắng đ̣ng vai nếp trầm ca tự t́nh

Điệu tôi tứ tán b́nh minh

Mênh mông vết nhớ tự h́nh dung ra

 

Ngày em tựa cửa có là

Bóng soi lộng cánh thiên nga sải đầm

Về đôi ngời kín phúc âm

Ở riêng rẽ bước phiến cầm khúc hư

 

Ngày em tựa cửa thốt thưa

Hồng bông nhũ thắm thượng thừa sủng ân

Ngẫu nhiên trận gió phù vân

Vô thường hê hả đoạn phần lời thơ

 

Ngày em tựa cửa tôi ngờ

Trăm con chữ lật bấu tờ kinh bay

Huyền âm lau sậy bến này

Vi lô hong gió tiễn ngày hồ nghi

 

Ngày em tựa cửa xuân th́

Tôi qua vô ư tư ngh́ bỏ quên

Ngày em tựa cửa thuyền quyên

Vô t́nh ngôn ngữ lặng yên tôi về

 

 

 

ch mưa


chờ nhau
mưa gội ngửa ḷng
giọt rơi lũng khép
giọt ṿng ngực nâng              
vực tôi
mộng chín đă gần
mưa trần truồng
dội
những cần thiết em

 

 

ca


cửa kia đóng lại cơi ngoài
từ trong dấu tím da hoài thịt da

người trăm năm mộng sa đà
tôi soi dấu mực tịch tà cửa không

 

 

Vũ Hoàng Thư

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html

 

 

© gio-0 vom 2010