thơ Vũ Ho�ng Thư

 

 

 

hồ nghi

 

t�m nhau

c�n ch�t hồ nghi

ở t�i

bỗng chạm

xu�n th� rất em

 

t�m nhau

tay n�u giữa đ�m

ở em

c� gặp

biển ghềnh rất t�i ?

 

 

 

khi xem h�nh nhatrang (*)

 

n�y em

biển vọng quanh đời

ở ta

nỗi kh�t

trăm lời phố xưa

 

n�y em

giữa nắng c�ng mưa

chừng như

ng�y cũ

mộng đưa lịm ng�y

 

(*) http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieuHayDiCungToiNhaTrang.htm

 

 

 

 

t�c m�y

 

m�i sương x� lệch đường ng�i

c� em về lại ch�n ngồi quấn ch�n

 

ngồi đ�y

sầu xuống đ� d�i

từ trong tr� nhớ

t�c ho�i tuổi xanh

dẫu mai

ngẫu nhỉ chưa th�nh

t�c m�y xin giữ

liễu xanh của ng�y

 

 

Vũ Ho�ng Thư

 

 

http://www.gio-o.com/vuhoangthu.html

 

 

� 2008 gio-o