thơ Vũ Hong Thư

 

 

 

hồ nghi

 

tm nhau

cn cht hồ nghi

ở ti

bỗng chạm

xun th rất em

 

tm nhau

tay nu giữa đm

ở em

c gặp

biển ghềnh rất ti ?

 

 

 

khi xem hnh nhatrang (*)

 

ny em

biển vọng quanh đời

ở ta

nỗi kht

trăm lời phố xưa

 

ny em

giữa nắng cng mưa

chừng như

ngy cũ

mộng đưa lịm ngy

 

(*) http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieuHayDiCungToiNhaTrang.htm

 

 

 

 

tc my

 

mi sương x lệch đường ngi

c em về lại chn ngồi quấn chn

 

ngồi đy

sầu xuống đ di

từ trong tr nhớ

tc hoi tuổi xanh

dẫu mai

ngẫu nhỉ chưa thnh

tc my xin giữ

liễu xanh của ngy

 

 

Vũ Hong Thư

 

 

http://www.gio-o.com/vuhoangthu.html

 

 

2008 gio-o