;

 

 

Vũ Hoàng Thư

 

 

 

Áo Huế

 

 

huế xanh

chín đỏ

chùm nâu

xám hong hương khói

t́nh ngâu gọi mùa

trắng đen thành nội

o thưa

quỳ chân phương bối

sen từ tâm bay

vàng soi

nhũ thắm chồi này

mạ non ân sủng

mộng ngày áo hoa

mưa lơi vườn cũ

khuôn ngà

áo chiều tôn nữ

tím pha cơi về

 

ngơ tôi

ráng đọng triều yên

khép chiều sông lặng

cánh diều nhẹ bông

vạt thưa

t́nh nhú khuê bồng

chẻ môi hương nguyện

ngây nồng tóc tơ

vải em

thơm quyện trăng chờ

quấn tôi t́nh ở

nguyệt ngời đêm thanh 

có em

khăn áo hoàng thành

ở tôi

xuân lượng

yên lành vô chung

 

 

Vũ Hoàng Thư

tháng 6, 2012

 

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html

 

 

© gio-o.com 2012