rắnhường2013Vũ Hoàng Thư

 

Ta là ai

 

Ta là ai ?

nắng, mây, môi, gió...

tuế nguyệt phôi pha

gọi tháng ngày

nắng,

đậu tóc thơm người buổi nọ

mây,

chồn chân dừng hải đảo buồn

môi,

mấp máy lời thơ vụng dại

gió,

cùng ta ghé má môi ai

 

Ta là ai ?

đất, nước, gió, lửa…

một ngày

về cát bụi xa xưa

đất,

t́m lại mầm em cổ tích

nước,

ôm em lưu lượng hằng hà

gió,

lùa gáy em tṛn ngọc bích

lửa,

ấm t́nh em và chút ta

 

 

 

buổi sáng đọc e-mail

 

buổi sáng

mail tới lai rai

lửng lơ chốn ảo

hai bài ngẫu nhiên

một thơ t́nh, một bài thiền

nhặt tinh mơ sớm

gợi phiền lụy xa

gọi b́nh minh

lạc dương tà

lượm thanh tân giữa xương hoa nhọc nhằn

mở cánh sen

nhớ thường hằng

nghe sương rụng nỗi khăng khăng vô thường

tự nhiên thôi

ở cuối đường

hoa cười mở nụ

mười phương nguyệt rằm

 

Vũ Hoàng Thư

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html

 

 

© gio-o.com 2013