vũ ho�ng thư

 

đ�m cuối ở nhatrang

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

vinpearl - vi�n ngọc trai việt nam

l�ng l�nh bằng đ�n điện xa khơi hải đảo

t�i rữa v� mồ h�i

em gầy xanh trong từng hơi thở

căn nh� số ba mươi t�m

tăm t�ch mơ hồ giữa cao ốc

như xo�y v�ng lỗ hổng k� ức

t�i thấp l�m hụt hơi

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

biển vọng giữa tiếng nhạc từ qu�n sailing club tr�n đường duy t�n

kh�ng, đường trần ph�, anh xe thồ đ�nh ch�nh

t�n �ng tổng b� thư đầu ti�n đảng cộng sản đ�ng dương

t�n �ng nằm trong mọi th�nh phố việt nam

�ng đ� hất cẳng duy t�n

�ng vua chống ph�p bị đ�y qua đảo la r�union

�ng vua phải đi chỗ kh�c chơi

d� chống thực d�n nhưng kh�ng thuộc giai cấp v� sản

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

em b� tật nguyền mời n�i

hai ng�n đồng lon đậu phụng luộc

ch� ơi... mua gi�m...

t�i sẽ l�m g� với hai ng�n đồng bạc việt

người ta vừa bố r�p hơn 500 kh�ch x�i thuốc lắc

trăm vạn đ� la mỹ đốt đ�m th�u

tại qu�n nhảy nằm s�t bộ c�ng an h� nội

đ�m ma t�y ngần l�n ng�n g�n m�u mắt

trong thi�n đường đỏ

n�y b�, em sẽ l�m g� với hai ng�n đồng bạc việt ?

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

đ�n x�m cồn kh�ng c�n heo hắt

h�y k�o sập khu ghetto

x� hội chủ nghĩa tiến l�n bằng những biệt thự đại gia

lầu �ng yersin y�n ngủ ng�n đời dưới l�ng cao tốc

nối nhatrang v� đồng đế

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

d�y c�p treo ch�m x�o tầm nh�n

kinh tế tư bản c� định hướng

vạch đường bằng mắt c�o cầu ngang

những bước khập khiễng s�nh vai t�i phiệt

cắm d�i sắt v�o l�ng vịnh

biển khơi mang thương t�ch

r�m ran một niềm đau từ ngực

 

 

đ�m cuối ở nhatrang

h�ng phi lao c�n s�t lại

vi v�t g�o b�n đại lộ

gởi lại em một m�a xanh

khi t�c c�ng m�u như liễu

t�i sẽ đi như 32 năm trước

t�i sẽ đi vội v�

��������� như một lần

c� thật đ� 32 năm ?

 

 

Vũ Ho�ng Thư

Th�ng 6, 2007

(tr�n đường Duy T�n xưa)

  

� 2007 gio-o

 

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu