Hà Cẩm Tâm

1933-2016họa sĩ Hà Cẩm Tâm là người đã vẽ bảng hiệu cho Gió O:


HÀ CẨM TÂM
1933-2016

Ông Vẽ Ngựa

cánh tay ông họa sĩ
một thời tuấn mã sải vó trên tường
con ngựa chứng
vẽ mì ăn liền tặng không
ném vào mặt
đời vênh váo những đứa ngu có bằng cấp
những mụ hột xoàn thịt bó bánh chưng
những luật sư, bác sĩ, kỹ sư
trí thức thiếu tri thức
chạy lùi sau vó ngựa
ông họa sĩ ngặt nghẽo cười điên
tôi làm như cái xì tin tôi làm
tôi chơi theo cái lối tôi chơi …


cánh tay ngựa
lê thị huệ photoshop
ngàn lỗ xi-ranh
li ti đâm thủng
ngựa xùi bọt mép
cuộc đua trăm năm
bóng dáng thiên đường trước mặt
phi thôi
một lần cuối
ông họa sĩ có tấm lòng như gấm
hà cẩm tâm

Vũ Hoàng Thư


 


http://www.gio-o.com