Hoàng Xuân Sơn


www.gio-o.comSinh năm 1942 tại Vỹ Dạ, Huế.  Tốt nghiệp Cử Nhân Triết  Sàigòn.  Công chức ngành bưu điện.  Ðịnh cư tại Montreal, Canada từ tháng 12 năm 1981.   Bắt đầu viết từ năm 1970.

Bút hiệu Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh. 

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
  • Huế Buồn Chi (thơ, 1993)
  • Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (2004)

thơ

á m t h ị
đ ừ n g e m
b ẻ
t u y ệ t t h ự c


ấm đầu
nghe
chương hồng
kẻ chợ. và buổi chiều phơi sương


ẤU NGUYỆT
VỀ MỘT XỨ HUYỀN
SÁNG LOÀ HỆ MẸ

Ba Gam
Collage Trương đình Luận
Collage Vũ Tiến Lập
Và.ẩn ta

Biển Vọng
Ngày Giả Bộ

b i ế t m ặ t m ù a đ ô n g
m ầ u s ắ c
r u m ộ n g

B u ồ n ở đ ộ n g t à o
L ạ c đ ư ờ n g, s ó n g

Cận Chiến
Kẹt Xe Ở Ô Cầu Giấy

CHỢ TRỜI & KHẨU HIỆU

Chiều, Vô Tướng
Minh Triết
Gối Lên Tượng
Trở Mình

CHÙM THƠ CON SÁO

Chuyển Đoạn
Bất Khiến
Đàn Chìm
Chia
Ròng Rã

đ ộ n g
đ á o

Cơn Mê
Đường Về
Bước Xuống
Lòng Khách Thơ
Ròng Rã

c ứ đ ể. s a o
[thiêm cung]

Đá Xe
Nhật Ngoạ
Chục Mười Hai

Đến Độ
Hoa
Với Một Đọan Đường
Biết Làm Sao
Hát Thức
Ngọc
Bất Thần

ĐƯỜNG BAY CỦA TUYẾT
NGÀY CỦA NHAU
SỐNG LẠI CÙNG MÙA

đ ư ờ n g v ú t
n i ề m t h a n h

HOA TỊCH NHIÊN

HÒA ĐIỆU
KHÚC XẠ

HỢP KHÚC THÁNG SÁU
7 bài thơ

GIÓ MÙ
PHỔ HIỀN

KHẨU TRANG
THƠ XÍ NGẦU

LÃNG VỀ NGÔI
1______________10
C Ấ Y C À Y V Ố N N G H I Ệ P
CH I Ê N G T R Ố N G B A H Ồ I

L ũ
H è â m p h ủ

Mùa Hè
Và Những Cảm Xúc Rời

Mưa Sao Mưa Tôi
Bia Hồng
Một Hôm Ông Mãnh

Ngăn Ngắn
(chùm thơ)

NGỮ AN CHO MỘT NGÀY
DỐC THỞ

nhu cầm
sương quỳ

n h ắ n
e m v ẫ n l à
h ô n đ ề n . v à n ợ c h u ô n g

Nghiêng
Khúc Nghê


Phía Sau Hoằng Nghiệp

SINH RA ĐỜI [CẤU TRÚC]

 
SINH TUYỆT
CUỐI ĐƯỜNG
MÙ LÒA
CÁT. LẦN XUÔI CHẨY LẠI

 
T H Á N G T Ầ M T Ầ M
n h ụ c v i n h h à n g x ứ
QUÊ NHÀ
MÙA MÀNG
T R U Y Ề N T H U Y Ế T
CẠN TÀU . MƯA
KỶ VẬT

 
T H Ơ 5 C H Ữ

 

V à n g S o n
N g h ĩ a C h ữ

 

 
VIỄN VỌNG
R Ừ N G . T R Ư A S A U B I N H B I Ế N
Ở MỘT LẦN . SAO KHUÊ

 
V I Ế T R Ờ I Ở SAN JOSÉ
C H Ơ N H Ạ N H . V À L A N K H Ú C, X Ư A

y ê u n g ư ờ i 3 k h ú c
l ư u c h i ế u

40 CÂU


 

nhạc

nghe Hoàng Xuân Sơn hát:

Huế Từ Phong Vũ,
thơ Hoàng Xuân Sơn,
Lê Văn Thành phổ nhạc.

Kiếp Dã Tràng
nhạc và lời của Từ Công Phụng
Quỳnh Hương
nhạc và lời
Trịnh Công Sơn

 

phỏng vấn

gio-o trò chuyện với nhà thơ
Hoàng Xuân Sơn
Lê Thị Huệ thực hiện

VNNP Phỏng vấn nhà thơ Hoàng Xuân Sơn

 
Các bài viết khác

TỪ ĐƯỜNG SƠN CÚC
THƯ VỀ PHỐ VĂN
viết về sinh hoạt văn nghệ ở Quán Văn,
Sài Gòn, trước năm 1975.
Nơi những ca khúc của
Trịnh Công Sơn lần đầu tiên xuất hiện.


 
TRỊNH CÔNG SƠN
và quán
VĂN Sài gòn
(trích đoạn hồi ký)

 
Quà thơm hạnh ngộ