Hoàng Xuân Sơn

   


www.gio-o.com

   


Sinh năm 1942 tại Vỹ Dạ, Huế. 
Tốt nghiệp Cử Nhân Triết  Sàigòn. 
Công chức ngành bưu điện. 
Ðịnh cư tại Montreal, Canada từ tháng 12 năm 1981.  
Bắt đầu viết từ năm 1970.

Bút hiệu Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh. 

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
  • Huế Buồn Chi (thơ, 1993)
  • Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (2004)

 

thơ

á m t h ị
đ ừ n g e m
b ẻ
t u y ệ t t h ự c


ấm đầu
nghe
chương hồng
kẻ chợ. và buổi chiều phơi sương


Ảo
Lừng
Cuống Biển

ẤU NGUYỆT
VỀ MỘT XỨ HUYỀN
SÁNG LOÀ HỆ MẸ

Ba Gam
Collage Trương đình Luận
Collage Vũ Tiến Lập
Và.ẩn ta

Biển Vọng
Ngày Giả Bộ

b i ế t m ặ t m ù a đ ô n g
m ầ u s ắ c
r u m ộ n g

B u ồ n ở đ ộ n g t à o
L ạ c đ ư ờ n g, s ó n g


Cảm Nhận, Đọc Võ Phiến


Cận Chiến
Kẹt Xe Ở Ô Cầu Giấy

CHỢ TRỜI & KHẨU HIỆU

Chiều, Vô Tướng
Minh Triết
Gối Lên Tượng
Trở Mình

Chuông Gío Từ Phía Thung Lũng

CHÙM THƠ CON SÁO

Chuyển Đoạn
Bất Khiến
Đàn Chìm
Chia
Ròng Rã


Collage Hồ Đình Nghiêm


Cơn Mê
Đường Về
Bước Xuống
Lòng Khách Thơ
Ròng Rã


c ứ đ ể. s a o
[thiêm cung]
dựa vào. cắt dán Lê Thị Huệ

  Đá Xe
Nhật Ngoạ
Chục Mười Hai


đèo cù
đẻ
đóa hồng trên ngọn tháp khô
sông mịch


đ ộ n g
đ á o

Đến Độ
Hoa
Với Một Đọan Đường
Biết Làm Sao
Hát Thức
Ngọc
Bất Thần

ĐƯỜNG BAY CỦA TUYẾT
NGÀY CỦA NHAU
SỐNG LẠI CÙNG MÙA

đ ư ờ n g v ú t
n i ề m t h a n h


é t o i l e   d e s  n e i g e s
k h ú c q u à n h t h ờ i g i a n

 

GIÓ MÙ
PHỔ HIỀN

 


GIỮ LẠI

 

HOA TỊCH NHIÊN

HÒA ĐIỆU
KHÚC XẠ

HỢP KHÚC THÁNG SÁU
7 bài thơ

 

KHẨU TRANG
THƠ XÍ NGẦU

 

Khi Còn SốngKHÚC GIÓ
TẶNG MÔI SON

 

LÃNG VỀ NGÔI
1______________10
C Ấ Y C À Y V Ố N N G H I Ệ P
CH I Ê N G T R Ố N G B A H Ồ I

Mộc
Sớt
Chúc

L ũ
H è â m p h ủ

  Mùa Hè
Và Những Cảm Xúc Rời

Mùa Xuân Màu Gió
Buổi Chiều Sắp Mưa

Mưa Sao Mưa Tôi
Bia Hồng
Một Hôm Ông Mãnhn ă m, s á u c h ữ
v à i c â u
n g à y 19. 9. 2012


Ngăn Ngắn
(chùm thơ)


Nghiêng
Khúc Nghê


NGỮ AN CHO MỘT NGÀY
DỐC THỞ

n h ắ n
e m v ẫ n l à
h ô n đ ề n . v à n ợ c h u ô n g


n h ị p đ ồ n g đ a n h
l ụ c b á t n ồ m


nhu cầm
sương quỳ


niêm quả

 

Phía Sau Hoằng Nghiệp

Rập.Ngàn Phố
Sau Cửa. Gió


SINH RA ĐỜI [CẤU TRÚC]

 
SINH TUYỆT
CUỐI ĐƯỜNG
MÙ LÒA
CÁT. LẦN XUÔI CHẨY LẠI

 

  T H Á N G T Ầ M T Ầ M
n h ụ c v i n h h à n g x ứ
QUÊ NHÀ
MÙA MÀNG
T R U Y Ề N T H U Y Ế T
CẠN TÀU . MƯA
KỶ VẬT

 
T H Ơ 5 C H Ữ

 
THƠ, ĐIỀU CHỐI BỎ
NHẮM MẮT QUA ĐÈO

 

V à n g S o n
N g h ĩ a C h ữ

 

v ầ n. v è ở l o s
n h ớ v ũ h o à n g t h ư. k i m p h ư ợ n g
t ê n

 

 
VIỄN VỌNG
R Ừ N G . T R Ư A S A U B I N H B I Ế N
Ở MỘT LẦN . SAO KHUÊ

 
V I Ế T R Ờ I Ở SAN JOSÉ
C H Ơ N H Ạ N H . V À L A N K H Ú C, X Ư A

y ê u n g ư ờ i 3 k h ú c
l ư u c h i ế u

40 CÂU


 

tản mạn ...Nhân Quần Còn Ai Nữa Quanh Đây ...
C Ũ N G C Ầ N C Ó N H A U
phóng bút
Nhân Ảnh xuất bản Tháng Mười 2013Mặt Hồ Dợn Sóng
C Ũ N G C Ầ N C Ó N H A U
phóng bút
Nhân Ảnh xuất bản Tháng Mười 2013Quán Văn Trong Nỗi Tình Cờ
C Ũ N G C Ầ N C Ó N H A U
phóng bút
Nhân Ảnh xuất bản Tháng Mười 2013Từ Ngưỡng Cửa Học Đường Bước Vào CPS
C Ũ N G C Ầ N C Ó N H A U
phóng bút
Nhân Ảnh xuất bản Tháng Mười 2013
 
TỪ ĐƯỜNG SƠN CÚC
THƯ VỀ PHỐ VĂN
viết về sinh hoạt văn nghệ ở Quán Văn,
Sài Gòn, trước năm 1975.
Nơi những ca khúc của
Trịnh Công Sơn lần đầu tiên xuất hiện.


 
TRỊNH CÔNG SƠN
và quán
VĂN Sài gòn
(trích đoạn hồi ký)

 
Quà thơm hạnh ngộ


 

nhạc

nghe Hoàng Xuân Sơn hát:

Huế Từ Phong Vũ,
thơ Hoàng Xuân Sơn,
Lê Văn Thành phổ nhạc.


Kiếp Dã Tràng
nhạc và lời của Từ Công Phụng 

phỏng vấn

gio-o trò chuyện với nhà thơ
Hoàng Xuân Sơn
Lê Thị Huệ thực hiện

VNNP Phỏng vấn nhà thơ Hoàng Xuân Sơn