Nguyễn Hòa Trước


www.gio-o.com

  

Nguyễn Hòa Trước hiện sinh sống tại California

 

truyện/chuyện


Dốc Mưa
(tùy bút-truyện)

....

 
Sự Bày - Biện Cuối Cùng (truyện vừa) (1)


Sự Bày - Biện Cuối Cùng (2)


Sự Bày - Biện Cuối Cùng (3)
Thở Bụi Mà Đi
(truyện vừa)
Vẽ Màu Lên Đêm
(truyện vừa)Về Theo Lối Khác
(chuyện ngắn)


....

 

Với Biển Trong Tay (truyện vừa) (1)


Với Biển Trong Tay (2)


Với Biển Trong Tay (3)


 

thơ


tập thơ của Nguyễn-Hòa-Trước do VANHOCPRESS xuất bản tháng 3 năm 2018:(GỬI) EM, MÙA XUÂN SƠ SINH


Biển Hè


Chữ Tôi Trắng Ngần


Cứ Đến Ngày Giỗ Chị (2)


Cứ Đến Ngày Giỗ Chị (3)


Cứ Nghĩ Đến Lúc Thu Về


đà-lạt ơi ! : dạ cầm


(gửi) em, mùa xuân sơ sinh


Khi Đến Nơi Thì Đà-Lạt Đã Vào Xuân


Khuya Nghe Đàn Trên Đồi
(ba bài thơ)


Lời Của Buổi Sáng


Mầm Đông


Nuôi Khôn Hạt Sót Của Trời


Trên Khói Biệc Là Mây