Nguyễn-ha-Trước

 

biển h

 

 

chiều em ra biển một mnh

trời chơi trượt nước cuối ghềnh phi lao

sng xun xoe nổi bọt co

bập bnh mt mt nhột nao chn luồn

 

đm em gh biển mịt mng

sao rung rc độn nẩy hng gối thuyền

rướn hn da thịt nu mềm

phao ken thọc nhấp nh tim lưới hoi

 

giờ ngồi lặng ngắm biển mai

thả rng bờ tc dừa gi nt che

thong dong liễu trắng hơi h

trng ln em trợt no n đẫm cười

 

trưa em xuống biển cng ti

bi ng phủ phục phất đui lượn lờ

my đn bếp hực phấn tro

đỏ, vo đổ tuột đống gờ ct thiu

 

la xa dăm lt hương tiu

nghe trong ht thở cợn nhiều tơ lay

hải đăng đm lẻ nơi ny

từ em đến vũng sng di biết bao!

 

khuya về biển giấu m hao

ngn mun miệng thả tan vo nửa hơi

ti m tt ngọn cy đồi

thấy em dm dấp bụi phơi phới sng

 

07/14

 

Nguyễnha-Trước

 

 

gio-o.com 2014