Nguyễn-h�a-Trước

 

đ�-lạt ơi ! : dạ cầm

 

ph�n phất đến từ bao thẳm xa

trộn trong lối bay luồng lư kh�i

phả hơi g�y ch�m sướt tr�n da

b�n pha l� bọc �m lụa ng�

 

ch�t v� c�ng rớt chật kh�ng gian

phổi lăn tăn mượn thở c�y ng�n

nhịp d�i lưng hở v�ng ươm đ�y

trơn b�m v�o đ�u tơ kh�ng tan?

 

nhuyễn đất thịt l� l� vồng cỏ

khoe �o c�ng xanh hồng m�ng thỏ

nhơn nhớt hăng: ch�m tua ba l�

miệng thổi dễ l�m tưng g�t nửa?

 

khung dệt b�ng khu�ng suốt vật vờ

chỉ lim dim v� lỗi chợt thưa

r�m ran cặn k�n c� dần lại

bi�n sợi hậm hực bật bung ra

 

nhụy bột ken ẩm 9 khe ng�n

chăn cừu đắp ngực trốn động rộn

tế b�o mướt mượt c�ng gai m�

chải ng�i ngang t�c rợn � hề

 

dốc nương trải sẵn nệm trần ai

đỉnh th�p th�ng thi�ng m� đ� g�i

chim mỏi g�c tr�ng co gọn đứng

m�i n�y kinh lỡ sẽ trầm th�i

 

đầu rỗ ho khan c�y thửa rạ

thả xương xẩu v�o rửa th�c rong

ngụp trồi v�ng bọt nổ tưng bừng

vớt vội th�n về tr�ng rất lạ

 

chống gậy lần t�m thuốc trường sinh

đồi t�m băn khoăn gửi mắt nh�n

bến lạnh nhặt ch�o hao hức tới

hương độn cong hồ buồm tốc l�n!

 

nếu sao dầy l� mưa sẽ mỏng

đợi m�y đi th� kh� sẽ y�n

s�ng mộng du v� gi� chợp ngủ

s�ch đọc lời miệng suối nhi ni�n

 

sơn ca hẹn đua h�t một giờ

tấc trời v�n vụ sẽ tạnh kh�

d�y cung tỉa t�t v�m s�nh lễ

vuốt sắc v�n v� miết độ hờ

 

chỗ cũ ngật ngừ m�i dại mới

tựa cầu l�n đ�o phai nứt cội

đu�i đ�m l� ngược liềm ch�n m�y

sương hột cất rượu b�nh gạc nai

 

phố v� g�i nổi hiền như phấn

chổi m�a rạng s�ng thoa tịnh tươm

kệ trống gi�n h�ng hồn bẻ vụn

chứa hết được ừ! �i, thơm �m ?

 

 

Nguyễn-h�a-Trước

6-2015

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o.com 2015