nguyễn-h�a-trước

 

khi đến nơi th� đ�-lạt đ� xu�n

 

 

gi� độn m�ng trời

đẩy cong lườn xe thồ lon con

l�o ngựa gi� khoe m�ng v�m mới dũa

hấp hửng l�ng đu�i

mắt đầm cỏ m�a v� sương

hả h� h�t

m�i của hơi thở của mũi

v� của

ng�y

đang luồn xoắn d�y cương

 

v� c� hai hột

đẻ từng cụm hơi s�n sốt

chung quanh cẩn xa cừ

nhắm mắt cũng đếm được cả ngh�n bọt thơm x� ph�ng khuynh diệp

mới đ�m b�ng

 

đưa l�n đĩa khoản đ�i

m�n cặm cụi của bao th�ng giữ l�

m�y c�i đầu, ng�y ng�y tr�o l�m vi�n x�m

s�n c� g�p củi

suốt m�a đ�ng

 

những trưa hạ trại liếm mồ h�i giải kh�t

giảng đường hội hữu qu�n cho mượn ghế

v� b�ng r�m

tập cours nh�a mực c�ng lau tay c�ng lấm

�m ảnh Kant

v� giấy gọi nhập ngũ

cười tr�n xe đạp đ�i

n�i trong h�n v� nước mắt

dưới ch�n đồi n�y

th�i đừng nhớ

ng�y mai đi xin việc chiến tranh

 

l�ng giềng duy nhất b�n kia

vườn b�ch c�u

(giả vờ) thi�m thiếp

 

giờ im l�m tiếng ve k�u

 

vịnh hạ long bổ b�o đi t�m

c�i vừa tr�nh b�o đ� đ�nh mất

r�u cải xanh l�ch t�ch be thuyền om hải sản

buộc t�m b� t�m c� mồm ri rỉ đục trắng v�i b�i chảy sữa

đ� bị lọc sạch

 

giờ l� nước long tong dũa m�i

cỏ

dưới v�ch nghi�ng gọi tạm l� đ�

hồ nữ sĩ

 

gh� thăm

dầu chưa đ� ngủ

họ h�ng nh� đ�o ch�m m�i phun hết hoa đỏ hoa hồng

xuống bọng thuyền đu nước

giễu cơn gi� về ngang ư ử h�t sai cả cung bậc

l�m lở cả cuội đường ven

�o cho�ng cởi trả

ki�u kỳ khoe ngực

rẽ xương

 

m�a xu�n giật m�nh tr�n giấy mộc

ồ, lỗi (ta) tr�t về sớm

năm nay

 

18/3/13

 

Nguyễn-h�a-Trước

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o.com 2013