Nguyễn-ha-Trước

 

cứ đến ngy giỗ chị 3

 

trống đi tiễn khc đn cười

một khoang ngắt dội rm mười bt hương

 

nến thơm nắn rỗ hạt cườm

chn khng chạm đất chạy rng lối no?

 

tịnh nhin m cấn thang cao

phất trần loe đục cả lầu khnh treo

m sa phấn bm nhanh theo

trăng m phản bng lu khu lạ lng

 

khi x ruột xốp hơn bng

miếng cơi chẻ sọc ngược vng ln la

 

động ngời hạt nước ngn nga

nắng đương kỳ lột gi r ko qun

 

qu ăn oản bột bảy mm

nghẹn nơ lụa thắt hoa gằm bp co

 

dột rm lất phất mưa chưa

sấy kh dịch phổi le bờ định tm

 

vn tay đứt đoạn chn lần

đau nhm nhẩm nhắc dn xăm rằm ny

 

tai vui với bọn phch gầy

gc sinh cn lại sẽ ngy ngất chờ

 

 

09/14

Nguyễn-ha-Trước

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

gio-o.com 2014