Nguyễn Hòa Trước


www.gio-o.com

  

Nguyễn Hòa Trước hiện sinh sống tại California

 

truyện/chuyện


Bong Bóng Nước (1)


Bong Bóng Nước (2)


Dốc Mưa

....

 
Sự Bày - Biện Cuối Cùng (truyện vừa) (1)


Sự Bày - Biện Cuối Cùng (2)


Sự Bày - Biện Cuối Cùng (3)
Thở Bụi Mà Đi (truyện vừa) (1)


Thở Bụi Mà Đi (2)


Thở Bụi Mà Đi (3)
Vẽ Màu Lên Đêm (truyện vừa) (1)


Vẽ Màu Lên Đêm (2)


Vẽ Màu Lên Đêm (3)


Vẽ Màu Lên Đêm (4)

....

 
Về Theo Lối Khác


....

 

Với Biển Trong Tay (truyện vừa) (1)


Với Biển Trong Tay (2)


Với Biển Trong Tay (3)


 

thơ


Biển Hè


Chữ Tôi Trắng Ngần


Cứ Đến Ngày Giỗ Chị (2)


Cứ Đến Ngày Giỗ Chị (3)


đà-lạt ơi ! : dạ cầm


(gửi) em, mùa xuân sơ sinh


Khi Đến Nơi Thì Đà-Lạt Đã Vào Xuân


Khuya Nghe Đàn Trên Đồi
(ba bài thơ)


Lời Của Buổi Sáng


Mầm Đông


Nuôi Khôn Hạt Sót Của Trời


Trên Khói Biệc Là Mây