tạp chí văn chương
khai phá tư tưởng

Số 2

Tháng 11, 2003

Sinh Tử, hàn song tường

Lý luận hóa – Thuyết Nữ quyền và Tính Hậu hiện đại: Nói chuyện với Linda Hutcheon (1997), kathleen o’grady, nguyễn thị ngọc nhung dịch

Giấc Mơ Của Bão, nguyễn thị thanh bình

Lục Dung Chi, Dã Phong Lãng Điệp, phan tuyết từ

Mạn Đàm Với Nhà Văn Đặng Phùng Quân, đào huy đán thực hiện

Hiu Quạnh, nguyễn văn thà

thơ . thơ . thơ .

hành trạng của tri tưởng/vềmột nền văn hóa truyền hình, Đặng Phùng Quân

 

Số 3

Tháng 3, 2004

●  tác giả và bài viết

●  25 hàn song tường - thuần dương 

●  60 phan thị như ngọc - cam ly

● 119 phan tuyết từ chuyển ngữ.
- văn học tân di dân

Hải Phái Tác Giả, Tăng Huệ Yến

● 260 đặng phùng quân
- triết học/phân tích

 

Số 4

Tháng 11, 2004

●  tác giả và bài viết

Đặng Phùng QuânThân Phận Thơ/Thi sĩ

Đặng Phùng Quân Chùm Thơ Của Mở Miệng

nguyễn thiên thụ Các Chủ Đề Chính Trong Thi Ca Hải Ngoại

Roman Jakobson, v.t.d. chuyển ngữ. Thơ Là Gì?

nguyễn lương ba,
Nghệ Thuật Tu Từ và Tính Cách Xã Hội

Marina Tsvetaeva, hàn song tường chuyển ngữ, Thi Sĩ Nói Về Nhà Phê Bình

phan xuân sinh,
Đụng Vào Cõi Thơ

phan thị như ngọc,
đào Kép Không Chuyên

 

Số 5

Tháng 5, 2005

●  tác giả và bài viết

Trương Tiểu Hồng thế giới nhân thể không có da

V.T.D Tản Mạn Về Da

Hàn Song Tường Người Cho Nước, trích đoạn chuyện,

 

 

 

Số 6

Tháng 4, 2006

●  tác giả và bài viết