photo: NAT @ gio-o.com

 

L ỐC BR

NGY D

 

 

Ở mi tt ngy Ty Bắc ma Hạ ti nhận lại phong thư D

D đẹp như nng nữ thn trang bắt bồ kết tc giữ hương

Xưa ơi l xưa những lng cửi canh c nng nho nhỏ Bắc Kỳ *

M ti Nam Kỳ chnh hiệu nghĩ cũng ngộ ma xưa đ

Cũng chẳng lm sao

D xốp, nhẹ, dy, bền, bắt mắt dễ coi cn g nữa khng nho

Khng biết l tay ải tay ai cắt, xn, miết, ai vẽ cnh sim đen tm

Rồi ma Hạ qua đi ma Thu Ty Bắc l Phong điểm tấm vng

Khc linh nhạc Vivaldi hay trời Ty Phương Vincent van Gogh

Ngy ma Xun Việt Nam đi đu mu nắng mai nh long lanh

Để rồi xem

Ti sẽ đem những bi sonnets tnh thi bốn ma p vo cnh D

 

 

* C Bắc Kỳ Nho Nhỏ: Ca khc Phạm Duy, phổ thơ Nguyễn Tất Nhin

* Xem: http://www.gio-o.com/NAT/NAT15Nam.html

 

L Ốc BR

Northwest, 9. 2016

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

gio-o.com 2016