Hoàng Huy Mạnh
chùm ảnh
Ngày Dó Oi
kỷ niệm 15 năm gio-o.com
Bolsa - Nam Cali 09.10.2016

 

trên tường hội quán Lạc Cầm treo các chùm ảnh của Hoàng Huy Mạnh và Nguyễn Thị Lệ-Liễu

Vũ Quỳnh Hương

Nguyễn Thảo

Duyen Huynh

NAT, Nguyễn Thảo, Duyen Huynh, Nguyễn Thị Lệ-Liễu, Nguyễn Vũ Khuyên, Lê Thị Huệ, Vũ Quỳnh Hương, Ngu Yên, Hoàng Huy Mạnh

Duyen Huynh, Nguyễn Thảo,

Hoàng Huy Mạnh, Nguyễn Thị Lệ-Liễu

NAT, Nguyễn Thị Lệ-Liễu

giới thiệu nhà văn Đặng Phùng Quân, người đứng giữa, mặc áo tím

nhà văn Lê Thị Huệ bước lên đọc lời giới thiệu và khai mạc

Vũ Quỳnh Hương, Nguyễn Vũ Khuyên, Đào Trung Đạo, NAT

giới thiệu hoạ sĩ Lê Quế Hương
Phan Thanh Tâm, Trần Thị Laihồng

giới thiệu Phan Tấn Hải

giới thiệu Vũ Tiến Lập

giới thiệu Nguyễn Tà Cúc

giới thiệu Đoàn Minh Đạo

giới thiệu Đặng Thơ Thơ

Mây Lan, (ảnh Nguyễn Tư Phương)

Nguyễn Thị Hải Hà


Vũ Quỳnh Hương,

Nguyễn Thảo, Ngu Yên

Ngu Yên, Nguyễn Thị Lệ-Liễu

Ngu Yên, Ngọc Phụng

Nguyễn Đức Đạt, đàn ca sĩ

Hoàng Huy Mạnh, Duyen HuynhNguyễn Vũ Khuyên, Nguyễn Thị Lệ-Liễu

 

http://www.gio-o.com/

 

© 2016 gio-o.com