ngày 9 tháng 10 năm 2016

tại quán Lạc Cầm, Bolsa, Nam California

kỷ niệm 15 năm sinh hoạt trang

www.gio-o.com 2001 - 2016

 

5 Năm Làm Bạn Với Gió O

trình bày:

Nguyễn Thị Hải Hà

 

Mây Vô Xứ, thơ Đào Trung Đạo, Nhạc Nguyễn Đức Đạt

Đoàn Người Lữ Thứ, nhạc Lam Phương

Gã Điên Trên Đồi Hoang, nhạc và lời của Nguyễn Đức Đạt

trình bày: Nguyễn Đức Đạt

 

Còn Không Ngày Về, thơ Lâm Hảo Dũng

Đàn Bà Viết Ở Ngoài Quê Hương, thơ Lê Thị Huệ

trình bày

Vũ Quỳnh Hương

 

Nữ Quyền Trong Sáng Tạo Gió O

Phồn Thực, Tự Do, Hoang Đường

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

trình bày:

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng

trích đoạn thơ Nh. Tay Ngàn

Nh. Tay Ngàn được xem như là nhà thơ khởi nghiệp,

là người của hàng-Thứ-Nhất khơi mở nền thi ca hải ngoại.

Sinh viên du học đi từ Miền Nam thập niên 1960

và chết ốm trong một góc xó tối đen ở Paris

vào năm 1978 - sau khi Miền Nam bị Cọng Sản Miền Bắc chiếm-

Nh. Tay Ngàn là một thi sĩ trí thức , có cảm thức khùng điên thơ mộng sâu thẳm

về thi ca và triết lý khi con người sống bên ngoài thứ quê hương thương nhớ và khốn nạn.

Gió O đã chọn thơ Nh. Tay ngàn vinh danh nhân dịp trang www.gio-o.com

thổ chức ngày Dó Oi tại Bolsa, Nam Cali,

để kỷ niệm 15 năm sinh hoạt văn chương nghệ thuật ở hải ngoại (lê thi huệ)

trình bày:

mây Lan

 

Nhớ Người

thơ: Nguyễn Thị Lệ Liễu,

nhạc: Ngu Yên,

trình bày:

Nguyễn Thảo, Lệ-Liễu, Ngu Yên

 

 

 


Trang Youtube 20 Năm

Ngày Nắn Net 19 tháng 12 năm 2021

tại đại học University of California Berkeley, Bắc California