TrầnN ghiH oàngGió O

Thơ

mở cửa tử sinh, Trường Ca

vui đời vui ởPhê Bình ...

"Nếu Đi Hết Biển…" của Trần Văn Thủy, NHỮNG NHỊP CẦU TRE - KHÔNG NỐI ĐƯỢC HAI BỜ CỦA MỘT ĐẠI DƯƠNG(1)

"Nếu Đi Hết Biển…" của Trần Văn Thủy, CAO XUÂN HUY và MỘT GIẤC MƠ BUỒN!!! (2)

"Nếu Đi Hết Biển…" của Trần Văn Thủy, NHẬT TIẾN: VẪN "CHIM HÓT TRONG LỒNG" (3)

"Nếu Đi Hết Biển…" của Trần Văn Thủy, NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC: TRÒ CHƠI CHỮ NGHĨA KHÔNG SUY TƯ! (4)

Ngày Xuân Đọc Thơ Lý Bạch

PHÁ VỠ VÀ TÁI TẠO: J.M. COETZEE

từ một lời mở, bước qua lời dẫn, và...

THIÊN LONG BÁT BỘ: AI ĐÃ LÀM MÙ MẮT A TỬ CÔ NƯƠNG ?

THƠ PHẢN THƠ hay TRẦN MẠNH HẢO PHẢN TRẦN MẠNH HẢO

TRẦN MẠNH HẢO VS NGUYỄN HUY THIỆP

VÀI GÓP Ý VỚI NGUYỄN HOÀNG ĐỨC, VỀ THỰC CHẤT VĂN PHẨM CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

XUÂN DIỆU & TÔ HOÀI: VÀ “MỐI TÌNH TRAI”

Vi Tiểu Bảo Con Bà Nó ... Một Công Ba Bốn Việc !

Việt Nam,Tiếng Mì Gõ "Xực Tắc” Và Manh Chiếu Cạp Điều Rách

ĐẶNG ĐÌNH HƯNG: “BẾN LẠ”, ĐI, VỀ KHÔNG LỐI THÓAT !!!!Viết Về Trần Nghi Hoàng

Đoàn Nhã Văn, Bóc Quá Khứ, Nhìn Về Phía Trước Hay Đọc “Truyện Người Viết Sử” Của Trần Nghi Hoàng

MÁNH LỚI CUỐI CÙNG CỦA MỘT CON NGƯỜI, (đọc Mở Cửa Tử Sinh - của Trần Nghi Hoàng)

30 Năm Sau 1975-2005
Đối Thọai Trong Nước và Ngoài Nước:
Nguyễn Mạnh Hảo và Trần Nghi Hoàng