NguyễnThế Hoàng Linh


Gió O

 

 

Gió O giới thiệu Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

 

Thơ

BỨC THƯ GỬI TỚI NHÂN LOẠI
hoặc
KHÔNG CẦN ĐẶT TÊN

MẦM SỐNG

NHỮNG ...

Những sinh thể oải

Vẽ Vân

UỐNG MỘT NGỤM NƯỚC BIỂN.

THỬ XOAY HIỆN THỰC
CHO VỪA CƠN MƠ
bảy bài lục bát

 

 

Tiểu Thuyết

CHUYỆN CỦA THIÊN TÀI

 

 

Tuỳ Ký

" ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"

KHÔNG PHẢI TÔI

Mọi tiểu thuyết đều có cốt truyện, có khi ở bên ngoài nó
Sương khói thì cũng có bộ xương là gió

Mùi Hương, Trích đoạn

THẬT THEO CÁCH NGHĨ CỦA TÔI

VĂN CHƯƠNG ĐỘNG

Trích đoạn tiểu tuyết chưa đặt tên chưa viết xong

Là một trong hai sinh viên (1), trích đọan

Là một trong hai sinh viên (2), trích đọan

Sống, trích đọan

 

 

Diễn đọc thơ

BỖNG NHIÊN ĐÊM RỦ (.wav)

PHÍA SAU SỰ THẬT (.wav)

TO SAVE THE WORLD (.wav)

 

 

Phỏng Vấn

Ngọc Lan, phóng viên báo Thể Thao & Văn Hóa thực hiện

Nguyễn Trương Quý, phóng viên báo Sinh Viên Việt Nam thực hiện

phỏng vấn Nguyễn Thế Hoàng Linh, Từ Nữ Triệu Vương thực hiện

Thơ đến từ đâu
Nguyễn Đức Tùng, talawas, thực hiện