www.gio-o.com 


 

Thư Chủ Biên Gió O...


 

Thư tháng 5 -2005 ....Nơi Trú Ẩn Cùng Sự Thật


Thư tháng 9 -2005 ....Độc Lập


Thư tháng Giêng-2007 ....Sống Lửng Chết Lửng


Thư tháng 4-2007 ....Chuyện Cực Ngắn


Thư tháng Giêng-2009


Herta Müller
Nobel Văn Chương 2009
“tôi tự mang theo những gì tôi có”


Thư tháng Tết-2010 ....Cá Tính Và Mở Đường


Thư Cuối Năm ....
thôi buồn chi h. ơi
chiều cuối năm rồi …


Thư tháng 10-2011 ....Một Chút Riêng, Điều Lớn Lao Chung


Thư tháng Tết-2012 ...."Em có nhớ những gì em đã mất"


Thư tháng 6-2012


Thư tháng 7-2013
gió o gặp gỡ
mình ên


Thư tháng 12-2013
cuối năm đọc hai bài thơ
cùng với chủ biên gio-o.com


Thư tháng 01-2014
đời thường vẫn nổi trôi từng cơn lảm nhảm …


Thư tháng 08-2014
Khoảng Tẻ RaTừ Một Con Số


Thư tháng 01-2015
nhân dịp giỗ nhà văn Mai Thảo, ngày 10 tháng 1 năm 2015
đời cứ tiếp tục cuốn phăng … life goes on ...


Thư tháng 04-2016


Thư tháng 07-2016
Tháng Bảy Lựu Đạn ...


Thư tháng 01-2017
các ám khói ở đường truyền ngữ ngôn …


Thư tháng 07-2017
Sự Cố ...Tháng 11-2017Thư Tết 2019Thư Tết 2020Thư Tết 2021