Phạm Tấn Xuân Cao


www.gio-o.com

 

 

Phạm Tấn Xuân Cao sinh năm 1994.
Quê quán: Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Sinh viên Triết tại Đại Học Khoa Học Huế.

 

thơ ...


Bức Màn
Mộng Du
Đêm
Liếc
Hư vô
Khoét


Cuối Đông
Tiếng Tù Và
Cú Kêu
Cột Xoáy
Giả


Đáy trăng Thanh Tân
So Le
Cái Kén


ĐÊM VÔ HÌNHĐỐNG PHÂN TRÂU
TIẾNG MỔ HEO


Lạc Dòng Phong Mỹ
Hạt Lửa
Chồng Chất
Ngó


Lũ Chó Hoang
Nhang Đốm Bạc
Hoa Cỏ Lau
Vùng Thềm Xa XứLối ngã Phong Điền
Tạp lẫn
Hổ pháchMắt Mèo
Khói Mây - Tiếng Cú
Bục Cửa
Chân DungMỏ Quạ
Ký Sinh Trùng
Của Màu Ý Nghĩ Xa XôiNguyệt Mun [Moon]
Tiếng Ngựa Hoang
Trong
Tiếng Ngựa Hoang
Gót Phù Du
Thung Lũng Pha Lê
Đợi Thu


Phóng Chiếu
Trái Chuông
Khế Hợp
Lăng Kính
Tín Hiệu


PHIÊU DURubic
Ô Gió
Đứt Quãng

Tất Cả Chỉ Là Vô NghĩaThăng Hoa
Khỏanh Khắc
Cộng Hưởng


Xé Miền Tơ Lụa Hong Cay Mắt
Đuốc Ngữ
Hồn Du Mục

 

 

tản mạn ...


BẢN THỂ THỰC TẠI ĐA KHÔNG GIAN


CẢM GIÁC DƯỚI KHÍA CẠNH BƯỚC ĐỆM CỦA Ý TƯỞNG SÁNG TÁC NGHỆ THUẬT


CÔ ĐƠN CỦA NHỮNG AI DÁM CHẤP NHẬN NÓ


MẶC ĐỊNH CỦA THỰC TẠI


NGỌN LỬA MIÊN MAN