Trần Qúy Phiệt

Giáo sư Trần Qúy Phiệt trước dạy Văn Chương Hoa Kỳ
tại đại học Schreiner University, Kerrville, Texas.

 

Hồi Ký ...

Âm Nhạc Buồn

Đi Tìm Thời Gian Đã Mất (1)

Đi Tìm Thời Gian Đã Mất (2) Nghĩ Về Một Cái Chết

Thiên Đường Tìm Lại

Biên Khảo ...


HOÀNG NGỌC HIẾN
On the Character of Tragedy:
An Analysis of Sophocles’ Oedipus RexQUI-PHIET TRAN WRITING THE MOTHER: DORIS LESSING, ALICE WALKER,AND TRAN DIEU HANGDịch Thuật ...


CHIP DAMERON (Thơ)
Trần Quý Phiệt (chuyển dịch)
BÀI HỌC THƯ PHÁP
TẶNG ĐỖ PHỦ: SINH NHẬT THỨ 1300
MỒNG BỐN THÁNG TƯ
MƯỜI NGHÌN ĐIỀU

CHIP DAMERON (Thơ)
Trần Quý Phiệt (chuyển dịch)
BÀI HỌC LỊCH SỬ
WHITMAN VÀ DICKINSON Ở BẮC KINH
NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI Ở TÂY TẠNG
VỢ NGƯỜI BÁN HÀNG RONG TRÊN SÔNG
TRỨNG VÀ THƠ

CHIP DAMERON (Thơ)
Trần Quý Phiệt (chuyển dịch)
HAI CẢNH TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
THẾ GIỚI MỘNG MƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÁ
XUÔI GIÒNG DƯƠNG TỬ GIANG
NHỮNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN GIÀ
ĐI TÌM TÀO THÁO


Two Poems by Trần Hoài Thư
English translation by Trần Quí Phiệt

Two Poems by Trần Quý Thoại - THOAI Q. TRAN
Nghĩ Về Bach
Chiêu Niệm Thuyền Nhân