Trần Qúy Phiệt

Giáo sư Trần Qúy Phiệt trước dạy Văn Chương Hoa Kỳ
tại đại học Schreiner University, Kerrville, Texas.

 

Hồi Ký ...

Âm Nhạc Buồn

Biên Khảo ...


HOÀNG NGỌC HIẾN
On the Character of Tragedy:
An Analysis of Sophocles’ Oedipus RexQUI-PHIET TRAN WRITING THE MOTHER: DORIS LESSING, ALICE WALKER,AND TRAN DIEU HANG