CHIP DAMERON


Trần Qu� Phiệt
(chuyển dịch)

 

B�I HỌC THƯ PH�P

 

N�ng nh�ng b�t

v�o nghi�n mực

 

những n�t b�t hạ xuống

rồi đi ngang

 

tờ giấy hứng chịu

sức nặng

 

v� sức n�ng

của mặt trời nh�n tạo�

 

b�n ngo�i ng�y

s�ng l�n

 

c�c con chim trở th�nh

những vệt �nh s�ng.

 

 

TẶNG ĐỖ PHỦ: SINH NHẬT THỨ 1300

 

C�c vi�n chức sẽ viếng thăm, chắc chắn như vậy;

ng�i nh� tranh được kiến tạo lại, c� một lần

 

n�p m�nh b�n x�m l�ng c� con s�ng gần Th�nh Đ�,

giờ tắm m�nh trong m�y m� x�m xịt của hiện đại.

 

Đ�m nay, cũng giống như mọi đ�m kh�c,

kh�ng c� trăng sao. Những b�i thơ của �ng

 

l� những con đ�m đốm đưa ch�ng t�i v�o rạng đ�ng,

đến nơi ch�ng t�i ngắm �ng nh�n con chim b�i c�

 

trong bụi tre, những con chim cốc nh�o xuống,

ngỗng trời liệng quanh bầu trời,

 

sống với những thất bại của �ng, với c�i chết đứa con g�i nhỏ,

nh�n qua c�i chết của �ng

 

v� con s�ng s�u kh�ng đ�y,

chờ con long xuất hiện lần nữa.

 

 

MỒNG BỐN TH�NG TƯ

 

Dường như ng�y n�y

ch�nh thức kh�ng c�

 

giống như một ng�y nhuận

trong một năm kh�ng nhuận, hoặc l�

 

ng�y n�y giản dị qua đi với những người

tất cả đều biến mất

 

nhưng điện tử n�i to

hơn tuy�n truyền

 

một người chận chiếc xe tăng

k�o to�n thế giới

 

v�o c�ng trường v� b�y giờ

ch�ng ta đều đẫm m�u.

 

 

MƯỜI NGH�N ĐIỀU

 

Đi khắp Trung Quốc

m�y bay xe đi bộ t�u hỏa thuyền

 

mười ngh�n khu�n mặt

mười ngh�n m�y cần trục bằng th�p

 

mười ngh�n ngọn n�i

mười ngh�n b�ng hoa c�c

 

mười ngh�n con c� ch�p

mười ngh�n n�t chạm ngọc

 

mười ngh�n con đường

mười ngh�n tiếng n�i im lặng

 

mười ngh�n � nghĩa

c�n dấu k�n trước sự kiện r� r�ng trước mắt.

 


CHIP DAMERON

(Bản dịch tiếng Việt của GS Trần Qu� Phiệt)

 

http://www.gio-o.com/PoemsChipDameron(1)

>http://www.gio-o.com/PoemsChipDameron(2)

 

Author�s bio:

An emeritus professor of English at the University of Texas at Rio Grande Valley, Chip Dameron is the author of eight collections of poetry and a travel book. His poems and essays on contemporary writers have appeared in such periodicals as Mississippi Review, Southwestern American Literature, San Pedro River Review, Puerto del Sol, Hayden�s Ferry Review, New Orleans Review, Texas Quarterly, and many other journals and anthologies, as well as publications in Canada, Ireland, Nigeria, India, China, Thailand, and New Zealand.

Dameron has co-edited one literary magazine, Thicket, and served on the editorial board of five others. A two-time nominee for the Pushcart Prize and a member of the Texas Institute of Letters, he has also been at the Dobie Pisano Ranch. He lives and writes in Brownsville, Texas.

 

About the translator:

Tran Qui Phiet is an emeritus professor of English at Schreiner University. His publications include a study of William Faulkner�s influence on modern French literature and essays on U.S. literature and Vietnamese American literature in various anthologies and journals. His translations of contemporary Vietnamese literature into English have appeared in Vietnam: A Traveler�s Literary Companion (Whereabouts, 1995), Of Vietnam: Identities in Dialogue (Palgrave MacMillan, 2001), Michigan Quarterly Review (Fall 2004), and elsewhere. Since his retirement in 2002 he has devoted himself to writing and studying Marcel Proust. He has recently completed his literary memoir based on his one-year appointment as a Fulbright scholar in Vietnam in 1999-2000.