CHIP DAMERON


Trần Qu� Phiệt
(chuyển dịch)

 

B�I HỌC LỊCH SỬ

 

Kh�ng ai muốn

bảo t�i

 

về những đ�a hoa������

kh�ng nở

 

hoặc những học giả

d�y v� trong y�n lặng

 

v� những đứa con của họ

ở v�ng th�n qu�

 

đọc thuộc l�ng những khẩu hiệu

ch�ng t�i t�m thấy

 

trong những cuốn s�ch nhỏ

m�u đỏ h�m nay.

 

 

WHITMAN V� DICKINSON Ở BẮC KINH

 

T�i đem họ theo với t�i

cất họ an to�n trong ba l� của t�i

bay suốt một ng�y r�ng r�

 

trong khi t�i đọc thơ của họ

trong ph�ng học sơn m�u buồn tẻ

cố gắng giải đ�p c�c c�u hỏi của sinh vi�n

 

họ tho�t ra ngo�i v� dường như những c�u trả lời của t�i

kh�ng diễn tả được � nghĩa của hiện tại

khi h�nh ảnh v� �m thanh mời gọi

 

từ cửa sổ t�i nh�n họ nắm tay nhau

vượt qua con s�ng s�i sục những mặt người

rồi chầm chậm biến mất.

 

 

NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ C�I Ở T�Y TẠNG

 

Khi những xe bu�t đến

họ biết rằng họ chỉ l�

những du kh�ch yểu mạng

 

khi những người Trung Quốc đến

họ biết họ l�

những du kh�ch c� mạng sống l�u d�i

 

một ng�y n�o đ� c� người

c� thể dẫn banh ra khỏi

thế giới của họ

 

đưa họ đến

những ngọn n�i xa

lu�n c� tuyết ấm.

 

 

VỢ NGƯỜI B�N H�NG RONG TR�N S�NG

 

Tr�n đường

đến Vũ H�n

 

T�i nhớ

một b�i thơ của Ezra Pound

 

T�i t�m

người vợ trẻ

 

v� thấy c� ấy

ở trong chợ

 

đang b�n hoa

ở chợ Tr�ng Kh�nh

 

vẫn đang chờ

người về.�

 

 

TRỨNG V� THƠ

 

Nếu những c�i trứng b�n ở chợ Th�nh Đ�

Thực sự c� một ng�n năm tuổi,

 

Những con vịt đẻ ra những trứng ấy

c� thể đ� l�m b� cố của c� ấy cảm thấy th� vị

 

trong l�c ch�ng tranh nhau ồn �o r�c rến trong bếp,

bầu trời dịu lại với �nh s�ng ban mai.

Thưởng thức ch�t thơ của nữ sĩ L� Thanh Chiếu

cũng như thưởng thức ch� hương xu�n

 

v� những giọt nước mắt kh�ng giả tạo của m�a thu,

ngửi m�i hoa anh đ�o v� rượu

 

v� nước s�ng vỗ v�o

mạn thuyền chuồn chuồn của c� g�i,

 

nếm m�i vị �nh trăng

ch�n trăm năm trước.

 

(Bản dịch tiếng Việt của GS Trần Qu� Phiệt)

 

http://www.gio-o.com/PoemsChipDameron(1)

 

Author�s bio:

An emeritus professor of English at the University of Texas at Rio Grande Valley, Chip Dameron is the author of eight collections of poetry and a travel book. His poems and essays on contemporary writers have appeared in such periodicals as Mississippi Review, Southwestern American Literature, San Pedro River Review, Puerto del Sol, Hayden�s Ferry Review, New Orleans Review, Texas Quarterly, and many other journals and anthologies, as well as publications in Canada, Ireland, Nigeria, India, China, Thailand, and New Zealand.

Dameron has co-edited one literary magazine, Thicket, and served on the editorial board of five others. A two-time nominee for the Pushcart Prize and a member of the Texas Institute of Letters, he has also been at the Dobie Pisano Ranch. He lives and writes in Brownsville, Texas.

About the translator:

Tran Qui Phiet is an emeritus professor of English at Schreiner University. His publications include a study of William Faulkner�s influence on modern French literature and essays on U.S. literature and Vietnamese American literature in various anthologies and journals. His translations of contemporary Vietnamese literature into English have appeared in Vietnam: A Traveler�s Literary Companion (Whereabouts, 1995), Of Vietnam: Identities in Dialogue (Palgrave MacMillan, 2001), Michigan Quarterly Review (Fall 2004), and elsewhere. Since his retirement in 2002 he has devoted himself to writing and studying Marcel Proust. He has recently completed his literary memoir based on his one-year appointment as a Fulbright scholar in Vietnam in 1999-2000.

 

�����