photo:
NAT @ gio-o.com

 

CHIP DAMERON

Trần Qu� Phiệt (chuyển dịch)

 

HAI CNH TR�N VN L� TRƯNG TH�NH

 

� v� gch, m�u v� kh�

Trưng Th�nh uốn lượn�

 

n�i xanh cao v�t

bao tr�m Trường Th�nh trong cuộc h�nh tr�nh chm vượt qua thế kkh�c,

 

lột cuốn phim k� ức

khi du kh�ch cố phục hồi bằng kỹ thuật số

 

sự bỏ s�t một chuỗi ho�ng đế

v� M�ng cổ t�n bạo,

 

lấp l�nh trong nắng ban mai,

can đảm v� kh� n�i n�n lời.

 

Dưới một th�p canh, c� d�u trẻ

�o lụa cưới d�i thượt

 

l�m d�ng để chụp một số h�nh,

ch�ng rể chỉ l� đồ dư thừa.

 

 

THẾ GIỚI MỘNG MƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI Đ�

 

Chuyện kể rằng c� bảy n�ng phu khi đ�o

giếng nước gặp được v�ng,

di t�ch của đế quốc huyền thoại đầu ti�n.

 

Ng�y nay chốn ấy được che đậy kỹ v� chỉ khai quật một phần

t�m được t�m ng�n người v� chiến m�

kh� cứng trong đất s�t.

 

Mỗi vật tr�ng oai dũng, duy nhất đặc biệt.

Khu�n mặt giống như những người ma

đ� tạo ra ch�ng, l�m ch�ng sống động

 

với chức tước phẩm h�m, rồi chết dữ ở đ�y,

b� mật của triều đ�nh vua Tần ch�n với vua.

 

Trong qu�n b�n đồ lưu niệm đ�ng kh�ch, người n�ng phu gi�

k� s�ch lưu niệm, kh�ng chịu cho chụp h�nh.

 

 

XU�I GI�NG DƯƠNG TỬ GIANG

 

Tối qua khi ch�ng t�i những chiếc đ� thắp s�ng

đậu dọc theo bờ s�ng,

 

đường tối như mang con c� ch�p

ng�m nga những điệu h�t lạnh l�ng,

 

T�i cố t�m L� Bạch v� chiếc đ�n lồng của �ng

bập b�ng giữa gi�ng s�ng, chờ trăng�

ra khỏi đ�m m�y, chờ t�i tr�o l�n thuyền với b�nh rượu

đế để rồi ch�ng t�i đọc nhau nghe

những b�i thơ bằng tiếng n�i kh�c nhau của ch�ng t�i, những tiếng cười

 

đ�nh thức quan quyền,

bật l�n từ những đồi n�i gợn s�ng

 

Những kẻ l�n tiếng ồn �o đ� đ� qu�n

Những b�i h�t đ�m cha mẹ họ đ� một lần h�t.

 

 

NHỮNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN GI�

 

Khi những vi�n đ� của Trường Th�nh

từng nằm la liệt những c�nh đồng, một v�i d�n phu

ngừng l�m việc v� nghe

điều mặt trời đ� hứa

 

đất nẩy mầm trả lời,

b�o thai biến th�nh hạt rồi tr�i, những con chim

 

bay về c�i chết,

tiếng h�t của ch�ng trở th�nh tiếng gi�,

 

biến đất, mặt trời v� chim

th�nh những c�u chuyện mạnh mẽ đi v�o

 

giấc mơ của những người đ�n �ng, đ�n b�

đ�nh thức họ ra khỏi b�ng tối,

 

kh� lạnh như suối tr�n n�i,

c� biến th�nh b�ng tối.

 

 

ĐI T�M T�O TH�O

 

Rời ghềnh sau c�ng s�ng Dương Tử,

t�i đi về ph�a đ�ng dọc theo n�ng trại b�nh thường

 

trong �nh chiều t�, đi t�m bạn,

khom m�nh gặt m�a l�a mới,

 

tưởng tượng bạn t�n gẫu

với Thoreau, tay chống gậy,

 

ban s�ng leo n�i Nam Sơn,

vượt qua những c�nh đồng k� v� đậu,

 

ăn mừng m�a m�ng v� s�ch vở,

ngồi trong ghế tre c�ng nhau uống rượu

 

khi đ�m tối g�p nhặt những �m thanh rải r�c

của ban ng�y, biến ch�ng th�nh những b�i thơ

 

của hiện tại, r�n ngọt, giống như tr�i c�y

c�n lưu lại trong m�i vị sau c�ng của truyện kể.

 

(Bản dịch tiếng Việt của GS Trần Qu� Phiệt)

 

Author�s bio:

An emeritus professor of English at the University of Texas at Rio Grande Valley, Chip Dameron is the author of eight collections of poetry and a travel book. His poems and essays on contemporary writers have appeared in such periodicals as Mississippi Review, Southwestern American Literature, San Pedro River Review, Puerto del Sol, Hayden�s Ferry Review, New Orleans Review, Texas Quarterly, and many other journals and anthologies, as well as publications in Canada, Ireland, Nigeria, India, China, Thailand, and New Zealand.

Dameron has co-edited one literary magazine, Thicket, and served on the editorial board of five others. A two-time nominee for the Pushcart Prize and a member of the Texas Institute of Letters, he has also been at the Dobie Pisano Ranch. He lives and writes in Brownsville, Texas.

About the translator:

Tran Qui Phiet is an emeritus professor of English at Schreiner University. His publications include a study of William Faulkner�s influence on modern French literature and essays on U.S. literature and Vietnamese American literature in various anthologies and journals. His translations of contemporary Vietnamese literature into English have appeared in Vietnam: A Traveler�s Literary Companion (Whereabouts, 1995), Of Vietnam: Identities in Dialogue (Palgrave MacMillan, 2001), Michigan Quarterly Review (Fall 2004), and elsewhere. Since his retirement in 2002 he has devoted himself to writing and studying Marcel Proust. He has recently completed his literary memoir based on his one-year appointment as a Fulbright scholar in Vietnam in 1999-2000.

 

�����