Đặng Đình Túy

www.gio-o.com
Đặng đình Túy, sinh năm 1939 tại Tuy Hòa
Trước, dạy học rồi tham gia chiến sự; sau, trốn cải tạo.
Hiện ngụ tại miền đông nam Pháp.
 

 

đọc sách  

Đôi điều về Võ Phiến

Nghìn ông mặt trời rực rỡ
A thousand splendid suns
Khaled Hosseini

Nhật ký của một thân xác
Journal d’un corps
Daniel Pennac

 

kịch  

Vết thương

 

tạp ghi 

Lan man buổi chớm thu

Nhà Văn

Trung úy William L.Calley
và vụ Sơn Mỹ

 

chuyện / truyện

Ông già ngồi ở bàn bên

Viết Thư cho chồng