DIỄN NGÔN, SÁNG TÁC, TẢN MẠN ...
quanh sinh hoạt
"20 NĂM GIÓ-O NẮN NET"
tổ chức tại Đại học UC Berkeley, California
chiều Chủ Nhật 19/12/2021

photo: NAT

 


THÔNG BÁO
Sinh Hoạt
20 Năm Gió-O Nắn Net

thông báo


LE THỊ HUỆ
DIỄN NGÔN KHAI MẠC
diễn ngôn của chủ biên mở đầu buổi sinh hoạt
20 Năm Gió-O Nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

diễn ngôn


TRANGĐÀI-GLASSEY-TRẦNGUYỄN
TRỤ, THỞ, ĐI:
20 NĂM GOM, PHÓNG CHỮ NGHĨA VIỆT NGOẠI BIÊN
diễn ngôn được trình bày tại buổi sinh hoạt
20 năm Gió-O nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

diễn ngôn


LE THỊ HUỆ
Phát Biều Về Nhà Thơ Nhà Tranh Đấu Nhân Quyền
Thi Vũ Võ Văn Ái
diễn ngôn của chủ biên tại buổi kỷ niệm
20 năm Gió-O nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

diễn ngôn


THI VŨ
Vì Sao Việt Nam Không Có Tác Phẩm Ngang Tầm Thế Giới ?
(Bài nói tại Đại học Berkeley ngày 19.12.2021
nhân Kỷ niệm 20 Năm Gió O Nắn Net)

diễn ngôn


VŨ HOÀNG THƯ
TẢN MẠN HAY ... TẢN MẠN?
diễn ngôn được trình bày tại buổi sinh hoạt
20 năm Gió-O nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

diễn ngôn


NGUYỄN THỤY ĐAN
QÚA-KHỨ NGÀY MAI
diễn ngôn được trình bày tại buổi sinh hoạt
20 năm Gió-O nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

diễn ngôn


J. VY TRÂN
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

tản mạn
quanh buổi sinh hoạt
20 Năm Gió-O Nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021


BÙI VĂN PHÚ
GIÓ-O LÀM ĐẸP CHO NGÔN NGỮ VIỆT

tường trình
quanh buổi sinh hoạt
20 Năm Gió-O Nắn Net
Đại học UC Berkeley, California chiều Chủ Nhật 19/12/2021
photo: NAT

 


ĐOÀN MINH ĐẠO
BÀI CHÚC MỪNG
GIÓ-O KỶ NIỆM 20 NĂM NẮN NET

thơ


HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Q U Ầ N H Ù N G V Õ L Â M

tản mạn


NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
HAI MƯƠI NĂM GIÓ

thơ


PHẠM CHU THÁI
CHO TÔi VỀ SỐNG ...

tản mạn