photo: NAT 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


HAI MƯƠI NĂM GIÓ

 

Chia sẻ cùng GIO-O 20 Năm Nắn Net

 

Hai mươi năm đất này cố quận 

Gió đại dương thơm gió quê nhà

Ngóng cành nam. Đau vời gió bắc 

 

Hai mươi năm quen mùi đất lạ

Ngồng cải vàng quẩy hạt sang sông

Bụi trúc giao mùa phong trổ lá

 

Con chim đỏ hót ngày tuyết lạnh

Đỗ quyên kêu rỉ máu đêm hè

Hai mươi năm. Đau lòng mây trắng 

 

Con bướm gáy trên cành xuân hót

Nắng khổ qua quàng gió sầu đông 

Hai mươi năm chia bùi xẻ ngọt

 

Hai mươi năm chữ thương chữ khó

Rộng trời xanh. Cánh diều no gió

Cõng đời viễn xứ chắt chiu nhau

 

Hai mươi năm nụ cười nước mắt

Hai mươi năm bước ghềnh bước thác

Dắt dìu nhau chân cứng đá mềm 

 

Hai mươi năm mài chữ đêm trường 

Đã biết mấy mùa trăng tang hải 

nhỏ lệ. Đê đầu tư cố hương

 

Hai mươi năm là chút đêm nay

Rót tràn ly mưa nguồn chớp bể

Sầu lưu đày uống mãi không say

 

Ntkm

Upland, 11.8.2021