Hồ  Đình  Nghiêm

Q U Ầ N   H Ù N G   V Õ   L Â M

 

 

Một cánh thư báo tin Thu đi ?

Không.

Một cánh thiệp đón Xuân về ?

Không.

Một hồng thiệp loan có người sắp sang sông, tự nguyện rời bỏ tự do để an phận đóng đinh vào mạn thuyền ván mới ?

Không nốt.

Chỉ là có người ở xa còn vị tình gửi cho tấm thiệp mời về chung vui 20 năm diễn đàn văn chương Gió O vẫn chưa sờn tấm áo khinh cừu phong trần đi qua dặm dài nhiều sương lạnh.

Ôi, bang phái Cái Bang như mình lại được danh môn chánh phái ngó ngàng tưởng tới. Áo may 9 túi vá chằng vá đụp ngồi bó gối mơ màng tới dặm dài tính ra là 5.100 km. Chốn đây đúng ngọ thì chốn đó (Cali đi dễ khó về) mới có 9 giờ sáng. Bên ni PM mà bên nớ AM.

 

Nghe đâu đây rớt xuống lời bỡn cợt của tiền bối vang danh Nguyễn Công Trứ:

"Ông ở nhà ông, ông nhớ mi

Nhớ mi nên mới bước chân đi

Không đi mi bảo rằng không đến

Đến thì mi bảo... đến mần chi ?

Mần chi ông đã mần chi được

Mần được ông mần... đã lắm khi".

Hết cổ lại xoay qua tân. Tân gào bằng nhạc, lời hát Hotel California:

"... I heard the mission bell

and I was thinking to myself

"this could be Heaven or this could be Hell"

... you can check-out any time you like

but you can never leave !".

 

Cảm ơn Chưởng môn nhân Gió-O sư tỷ Lê Thị Huệ. Cái bang tiểu đệ nhà quê vẫn loanh quanh nơi ngoại ô không đèn "nghe tiếng cơm sôi lại nhớ nhà". Hạn kỳ còn lâu mới đến giờ hoàng đạo nhóm họp quần hùng Hoa Sơn luận kiếm. Que será, será. Whatever will be, will be, the future's not ours to see...

Giang hồ ưa lập ngôn: Cung kính không bằng phụng mạng. Hằng mong mỏi trong lòng vẫn có khi được tay bắt mặt mừng.

"Đừng quên cầu nguyện hôm nay, bởi thượng đế vẫn nhớ lay bạn thức dậy mỗi sáng".

Thân tâm an lạc nhé, Sư tỷ Lê Thị Huệ một trời Cali. Hy vọng ngày mai trời lại sáng, tôi mang một va-ly giá buốt chốn này qua cho phương đó rét run...

 

Hồ Đình Nghiêm

Quebec, Canada 14/10/2021