Bùi Giáng


www.gio-o.com

 


 

Nhà thơ Bùi Giáng (1926-1998) sinh tại Quảng Nam. Còn có bút hiệu là Trung niên Thi Sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng ...

 

gio-o.com - Bùi Giáng


Bùi Giáng
Thơ Tình Nam 1975
Chào Nguyên Xuân


Bùi Giáng
Một Bài Thơ Xuân

Chu Ngạn Thư
CHÂN TRỜI VĂN NGHỆ
THƠ BÙI GIÁNG
Con Đuông 1974Phạm Chu Thái
VỤ ÁN VĂN HÓA 1965 :
THÍCH NHẤT HẠNH & BÙI GIÁNG
MONODIALOGUE – BÙI GIÁNGThi Vũ
về tập thơ Bùi Giáng
do Con Đuông xuất bản 1974Vũ Hoàng Thư
Thình Lình ... Bùi Giáng
Ngô Văn Tao
viết về Bùi Giáng:luận đề Bùi Giáng
và Phạm Công Thiện


Gabriel Marcel - Bùi Giáng


Kỳ Vọng Thi Ca của Bùi Giáng


Một vài cảm nghĩ về thi ca
hay là thi ca trong cái nhìn của Bùi Giáng


Ngày giỗ thứ mười của Bùi Giáng


Quá Khứ Của Anh
(thơ)


Bùi Giáng
Quê Chàng là Ithaque
(thơ)


Giới thiệu sách:
"Vào Chung cục - Thơ Bùi Giáng - Ngô Văn Tao"
Ngu Yên
phổ nhạc thơ Bùi Giáng:


"Bao Giờ"
thơ Bùi Giáng, (Ngu Yên trình bày)

Chào Nguyên Xuân
thơ Bùi Giáng, (Ngu Yên trình bày)

Giòng Sông
thơ Bùi Giáng, (Ngu Yên trình bày)

"Ly Tao"
thơ Bùi Giáng, (Ngu Yên trình bày)

Tuy Nhiên Người Con Gái Mặc Quần
thơ Bùi Giáng, (Ngu Yên trình bày)