L.L. Lan

www.gio-o.comL.L.Lan là người nữ thi sĩ, tác giả bài thơ Năn Nỉ đã được nhạc sĩ Phạm Duy năm 1967 phổ thành bài hát “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài” (tiếng hát Thái Thanh) rất nổi tiếng tại Miền Nam Quốc Gia thời đất nước chia đôi Quốc Cọng 1954-1975.

Qua một chi tiết do nhà thơ Thi Vũ đăng lên Gió O, nhà thơ L.L.Lan đọc và đã liên lạc. Nhờ vậy tôi mới có dịp đọc được vô số thơ khác của L.L.Lan . Tôi thích thú đọc liền một mạch thơ của L.L.Lan. Nhất là những bài thơ bà sáng tác vào những năm trong ngoài 20 tuổi. Những vần thơ đầu tay say sưa xuất thần, rất tài hoa. Những bài thơ thời nữ tuổi trẻ ấy tuy lời thì cổ điển, nhưng ý tứ có những mầm mống thi ca thần sầu, đáng lẽ đã thành một hướng thơ cao rộng bay xa!

Gió O hân hạnh lần lượt giới thiệu một số thơ hay của nhà thơ L.L.Lan đến các bạn yêu thơ. (lê thị huệ)

 

 

Thơ 

NĂN NỈ 1.

NĂN NỈ 2.

NĂN NỈ 3.

NĂN NỈ 4.

 

tác giả khác viết về LLLan:  

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC SƠN VIẾT VỀ L.L.LAN

 

phổ nhạc thơ L.L.Lan  

nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ Năn Nỉ thành "Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài" được nhiều ca sĩ trình bày:
trình bày bởi ca sĩ Thái Thanh


trình bày bởi Trọng Bắc