L.L.LAN

 

 

(tiếp theo kỳ 3)

 

 

mộng m�a xu�n

 

 Suốt đ�m hồn cỏ hoa thao thức

Run dưới tay �m �nh nguyệt mờ

V� những d�ng sương hay nước mắt

Thấm v�o b�n m� gối bơ vơ

Người y�u �m �i v�o trong mộng

Thăm giấc chi�m bao đẹp đến buồn

N�y gi� n�y trăng đang cảm động

Ngập ngừng chia một ph�t trao h�n

Người ơi sao gi� qua mau nhỉ

Mơ ước tan như chửa kịp t�n

Trở giấc nằm nghe hơi n�ng lệ

T�m v�o an ủi tr�i tim đơn

Tr�i tim th� vẫn c� đơn m�i

Vẫn ấp đau thương k�n một m�nh

V� thấy m�a xu�n tươi thắm lại

Mới mơ m�ng một ch�t cho qu�n

Đ� qu�n trong l�c chơi vơi đ�

Hồn đ� giao nhau ph�t tuyệt vời

Đ� gặp nhau rồi qua tiếng thở

Đ�m nồng xu�n gởi gi� xa khơi

 

 

đường khuya

 

Đường khuya lạnh dưới ch�n t�i

chung quanh rộng qu� m� trời lại cao

m� người y�u đ� về đ�u

c�n nghe gi� nhắc ng�n c�u �n t�nh

thuyền hồn t�i nổi l�nh đ�nh

s�ng khuya s�ng lạnh bập bềnh đẩy đưa

l�nh đ�nh kh�ng bến kh�ng bờ

thuyền tr�i vơ vẩn t�i mơ về người

t�nh c�n d�i �t nữa th�i

đường c�n mấy bước đ� t�i mơ m�ng

mai n�y đường rẻ, t�nh tan

t�i đi l�n c�i hoang t�n trong t�i

h�m nay quen bước ch�n rồi

đường sau lạnh mấy cũng th�i r�ng m�nh

 

 

cỏ hoa n�o

 

Rồi cỏ hoa n�o sẽ thắm tươi

lớn l�n tr�n đất mộ phần t�i?

chiều nay trong nghĩa trang hiu quạnh

ngọn cỏ vươn theo gi� chạm trời

m�y bỏ kh�ng gian xuống phủ đầu

người tr�n v� kẻ dưới mồ s�u

c�ch nhau một lớp chiều hư ảo

tưởng với tay l� nắm đươc nhau

t�i sẽ v�o đ�y nằm cạnh người

xin d�nh ri�ng một chỗ cho t�i

đủ trời trời rộng để hồn bay lượn

đủ đất hoa n�o đ� mọc th�i

 

 

tr�i tim

 

Tim t�i nặng chĩu trong t�i

người ơi, như một tr�i muồi tr�n c�y

chẳng hay rụng l�c n�o đ�y

giơ tay đ�n sẳn kẽo mai t�i buồn

từ t�nh y�u tới đem hương

cho hoa trong trắng ươm v�ng sầu đau

h�m nay tr�i ch�n ngọt ng�o

đ� căng mọng nước đỏ au tr�n c�nh

h�i ngay đi, cắn cho nhanh

để l�u e chất ngọt th�nh đắng cay

 

 

đ� m�

 

Chiều đi trời xuống gần t�i

kề l�n m�i t�c l�n m�i dịu mềm

tho�ng nghe hồn nhẹ v�o đ�m

t�i buồn trong mắt ngước l�n nh�n trời

những v� sao s�ng chơi vơi

h�nh như vứa ở mắt t�i ra ngo�i

d�ng sao chan chứa u ho�i

d�ng sao mang mối thương d�i l�n m�y

d�ng sao chẩy ướt ng�n c�y

ng�n c�y giơ những b�n tay ngập ngừng

nửa như muốn n�u kh�ng trung

nửa như muốn thở than c�ng hồn t�i

nhưng t�i vừa gặp l�n m�i

kh�ng gian ấm qu� hồn tr�i mất nhiều

 

L.L.LAN

 

Năn Nỉ (kỳ 1)

Năn Nỉ (kỳ 2)

Năn Nỉ (kỳ 3)

 

 

� gio-o.com 2017