Nguyễn Man
Nhiên


www.gio-o.com
....

Nguyễn Man Nhiên
Tên thật Nguyễn Viết Trung
Sinh năm 1956 tại Nha Trang

Đã xuất bản:
- Thơ Khánh Hoà 1975 - 2000 (NXB Văn Học, 1999), đồng tác giả
- Văn hóa phi vật thể Khánh Hoà (NXB Văn hóa dân tộc, 1999), đồng tác giả
- Khánh Hoà - Diện mạo văn hóa một vùng đất (5 tập, 1988 - 2003, Bảo Tàng Khánh Hoà xb), đồng tác giả
- Địa chí Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống Khánh Hoà 350 năm (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Diện mạo văn hóa Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Nghề truyền thống ở Khánh Hoà (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xb, 2001) (theo tienve.org)
- Dưới Rặng San Hô Bị Chôn Vùi, Tôi Nhìn Thấy Biển, Lotus Media - Amazon Com xuất bản, 2015


Thơ ...

 

bài hát màu xanh lá cây rách
ngày đẹp trời với những giấc mơ nở sớm

 

bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra
bài thơ biển
trên bãi bờ gió quất

 

bài thơ tặng con vượn núi lang thang
bài thơ văn xuôi
bài thơ bị cháy
bài thơ viết trên tàu đáy kính

 

chân dung mùa đông
tháng chạp buồn như lời thú tội

 

chợt ghi

 

cuối tuần ở x.
bữa tối ở thiên đường
như chúng ta, giữa những đám mây mạnh mẽ

 

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển
trên bãi bờ gió quất

 

giao thừa
retro
bài thơ nhỏ về tình yêu

 

thi sĩ là nòi thấu thị
bài thơ trần tục
một thế giới chết vì vẻ đẹp vô biên

 Tranh, Ảnh ...

 

Cõi Chúng

 

Khờ Dại Trong Sương Ngợp

 

Khuôn Mặt

 

Ngõ Quê

 

thần tích
(đồ họa nhiếp ảnh - photo-graphism)

 

Tường & Cửa

 

ZỜ ZUỆCH
tranh nhấp (digital painting)

 xuất bản năm 2015:

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
tập thơ
gồm 80 bài thơ và một số tranh minh họa của chính tác giả,
với lời Mở của nhà báo Uyên Nguyên
lời Bạt của nhà văn/dịch giả Nhật Chiêu
và nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thành Thi