Nguyễn Tư Phương

www.gio-o.com

Quê quán: Qui Nhơn, Bình Định.
Sinh sống ở Hoa Kỳ từ năm 1975.
Đang hưu trí tại Bắc California.

Đã xuất bản:
Vực & Gió. Thơ in chung nhiều tác giả.
VHNT xuất bản 1999
Giữa L&C. Thơ in chung nhiều tác giả.
VHNT xuất bản 2001
Khoảng Cách Không Màu. Tuyển tập thơ.
Văn Tuyển xuất bản 2002.

 

thơ ...


Bên Kia Bờ

Bình Yên, Màu Xanh Mới

Đất

Một Mình Trên Đảo Lớn


Những Chiếc Bóng


Nỗi Buồn Ở Lại


Ơn Em


Quay Đầu Thấy Bến


Tuy Buồn


Vô Danh


 

khác ...


Bên Kia Bờ
(bài đọc tưởng nhớ
nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn)

MP3

.