vẽ trên đá: Võ Đình, photo: Võ Tấn Phát
 

Nguyễn Tư Phương

giữa đêm thức dậy đọc thơ bạn

 

 

tôi kẻ lạc

đi tìm tôi giữa những đêm đỏ

và ngày trắng

tìm tôi trong những đọt lá thốc khô

của cây sồi sau lưng nhà

trong nhiều mùa, mưa hiếm.

 

tôi kẻ lạc

đi nạo từng con gió

vẫn tìm chưa ra cái lẽ của ngày

đành ôm thơ ngủ qua đêm

tôi ăn nằm với chữ.

 

tôi kẻ lạc

từ trong vô lượng kiếp

ngột ngạt, ngột ngạt

trong góc không gian hèn

tôi thu mọn

cuộn mình trong vũ trụ em cho.

 

tôi kẻ lạc

đi vớt hoài những bóng trăng dưới nước

đem về làm của

nên cả đời

những con rắn không là sợi dây

mặc dù khi mọi thứ đã hiển hiện.

 

tôi kẻ lạc

sống hoang trong thế giới vọng

hằng ngày đóng diễn mỗi một vai

của người lẫn, lầm

ngay trên bờ thực tại

ôi vở kịch kiệt chán . . .

 

tôi đóng hoài mỗi một vai.

 

Nguyễn Tư Phương

10/2021