Nguyễn Tư Phương

 

đêm rực cồn

 

lỡ chạm sau lưng ngày

đêm vỡ òa

vỡ òa chùm nguyệt úa

đêm cửu trùng

chín tầng đêm, huyễn hoặc

tôi đặc quánh, đêm say

em vành môi ứa đỏ

tay vuốt bài tình ca

tôi nhặt những âm rời

vun đầy, vun đầy

đắp đầy, ngôi mộ lá.

 

đêm hấp hối, đêm ứa vàng đêm

đêm ôm chùng cung bậc

tiếng ca quạnh âm trùng

tôi tan,

tay tan vào bóng tối.

 

đêm mở không ra lời

hốt tàn, đêm bối rối

đêm chùng

ngoan

đáy vực

đêm rực cồn, đêm say.

 

Nguyễn Tư Phương

6/2021

 

 

.