NguyễnThị
Kim Liên


www.gio-o.com

Quê quán: Nghệ An
Nơi sinh: Xieng Khouang Lào
Lớn lên ở Đà Lạt
Học trường nữ trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt 7 năm
Sinh viên đại học Văn Khoa Việt Văn và đại học Sư Phạm thuộc viện Đại Học Đà Lạt từ 1971-1975


Thơ

Cháy Đến Bây Giờ
Về Phía Nỗi Chờ Mong

 

Đà Lạt, Thường Hay Như Thế

 

Em Xưa

 

Mùa Thương Tháng Sáu

 

Tháng Ba Nhân Hậu

 

Tháng Chạp Còn Mưa

 

Tháng Cuối, Mười Hai

 

Tháng Lành
Mùa Xuân Thôi Hộ Với Hoa Đào

 

Rơi

 

Thư Mùa Hạ Ở Đà Lạt
Khi Mùa Xuân Qua Đi

 

Văn Khoa Miền Quá Khứ
Chiều Tháng Chín

 

Xuống Đèo Bảo Lộc