NGUYỄN THỊ KIM LIN

THÁNG CHẠP CÒN MƯA

 

G̀n tháng chạp trăng ngà ḿt bóng
Sương m u chạnh ñi quan hà
T tái lạnh tay đau từng lóng
Che ngang trời ngăn hạt mưa sa

G̀n tháng chạp mờ mờ đu th́y
Cánh chim đơn lạc t̉ đang v̀
Mưa ướt sũng cánh m̀m trang gíy
Bay cḥp chờn trn dặm đường qu

G̀n tháng chạp xanh xao ngọn lúa
Mùi cơm thơm đón T́t xa đưa
Người vĩn xứ́ lòng đau lá úa
Rụng v chừng khóc giữa cơn mưa

G̀n tháng chạp chảy tri dòng súi
Tun đỏ ng̀u cùn cụn khng ngui
Bùn tựa trong phút giờ h́p h́i
Tíng mưa như tíng nói nghẹn lời

G̀n tháng chạp bn bờ trng ngóng
Thương Ngưu Lang xót ṭn by giờ
Thương Chức Nữ ṃt mình ṃt bóng
Cánh hạc g̀y hứng trọn cơn mưa

G̀n tháng chạp m m lời nguỵn
Giọng kinh c̀u đ̃m nước mưa trưa
Ai cứu vớt bao đời lương thịn
Khi dương gian nắng thíu mưa thừa .

 

Đà Lat ,ngàu 17 tháng 12 năm 2016

NGUYỄN THỊ KIM LIN

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKimLien.html

 

gio-o.com 2016