Nguyễn Kim Anh

www.gio-o.com


 

thơ 

1 & 2

Chiều Thu
Tầm Xuân

Chốn Vô Cùng

Giấc Mơ Tháng Mười Hai
Góc Khuất Người Đời

Mảnh Trăng Chia Lẻ

Khúc Ban Chiều
Tháng Năm Thu

Phù Dung
Khúc Phai Xuân

Sinh Nhật

Valentine
Liêu Xiêu Cùng Đông

Vốc Gió Lao Xao

Xưa Qua

Xương Rồng Hoa
Thầm Muộn

 

giới thiệu, đọc sách ...

Ba Cây Bút Nữ Tiên Phong
Của Văn Học Hiện Đại Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX

Bóng Ào
trong khi đọc
Người Ăn Gió
của nhà văn Phan Nhật Chiêu

Giây Khắc Và Mãi Mãi
Ðọc lại Sự Bất Tử của Milan Kundera

NHỮNG TÁC PHẨM VĂN XUÔI QUỐC NGỮ ĐẦU TIÊN
CỦA MỘT SỐ CÂY BÚT NỮ VIỆT NAM

 

ký, tản mạn ...

Gió Lay Mẹ Rụng

Ngàn Non Xanh Khuất

Dưới Một Trời Mưa Bụi