thơ

 

cội gai dâng hiến - 1

trong quan tài buồn - 2

đất không chỗ đứng - 3

thánh ca tội ác - 4

đêm đưa tà áo - 5

chiều ơi vĩnh biệt - 6

con nắng đi xa - 7

con nắng đi qua - 8

ḍng sông im lặng - 9

con nắng ở lại - 10

những người không chết - 11

dạ hội hóa trang - 12

mưa rơi kỷ niệm - 13

chuyện một phúc âm - 14

buồn và muốn khóc - 15

chiều qua trăm năm – 16tranh lê nghĩa quang tuấn


 

lenghiaquangtuan@yahoo.com

 

phi khắc

o  linh phát hành 2012

gio-o.com hân hạnh lần lượt giới thiệu

2 thi phẩm mới nhất phi khắcvũ cung

của lê nghĩa quang tuấn

một cây viết độc sáng đầy bản lĩnh sáng tạo và khai phá ở giới sáng tác tiếng Việt đương đại

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuan.html

 

© gio-o.com 2012