tranh l nghĩa quang tuấn

 

con nắng đi xa

 

một đy đứng ng lạ ln ngt trời

chiều dần bung gieo u sầu ngn nơi

trăng chếch bng bn khung trời đu đ

đn nh ai heo hắt bng c liu

 

vời vời nhớ chốn xa xưa hiu quạnh

tm theo dung nhan tm mi tc kh

heo may lạnh sương trn qua nệm gối

vnh vạch lưng trời đi mắt biển khơi

 

những năm thng đi theo nhau kh tả

ngần ngại xa xăm đưa đẩy theo dng

bụi gi ct trăng bay hồn theo mộng

ngn hoa bay theo ngn l bay theo

 

viền theo ng lối về trăm ngả chết

trần gian dư hương chim mỏi cnh mềm

hn hoan chuyền nhau một sợi giao duyn

cỏ mắt biếc chm theo chiều quan ti

 

những ngy ngất xa xăm chng tiếng ht

của ngy xưa ai bỏ bến thin đng

tăm tối mịt mng lạnh lẽo th lương

tăm tối mịt mng lạnh lẽ th lương

 

l nghĩa quang tuấn

 

con nắng đi xa

trch Phi Khắc

o  linh pht hnh 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm

 

gio-o.com 2012