tranh lê nghĩa quang tuấn

 

chiều qua trăm năm

 

dọc ngang ngó lại nắng vời vợi xa

cùng nỗi nhớ một lần trăng đánh thức

t́m hơi xưa màu mắt cũ tàn phai

mùi cỏ cháy tro bay bụi phấn trắng

 

cửa ngàn sau he hé bóng trăng nghiêng

đêm dấu vết chim theo cùng tiếng hát

mộng tàn bay theo áo đỏ chùng thêu

tiếc nhớ ban chiều cơn nắng đốt thiêu

 

trăng nước cũ ṿng quay trong giấc lạ

người theo nhau về tận chốn nơi nào

trưa cháy hết những tàn khô da thịt

trận mưa qua để lại một làn hương

 

mùa xưa cũ đổ theo cùng năm tháng

ḥa dậy lên bay thốc đổ tro tàn

cột cháy lửa bốc bay mùi khô bụi

giọt tinh sương đọng lại ở đầu sau

 

chiều tàn lụn cháy theo cùng vết tận

hồi ban trưa giàn nung lửa bay ra

xoa vết chém t́m trong ngàn khô nóng

đưa qua đi vết lạ dậy lên ch́m        

 

lê nghĩa quang tuấn

 

chiều qua trăm năm  

trích Phi Khắc

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm

 

© gio-o.com 2012