tranh lê nghĩa quang tuấn

 

 

thánh ca tội ác

 

đưa tay vụn nát tiếng cười khổ đau

độc giáo khi xưa chưa biết lần nào

một trần gian t́m ngày đầy tiếng hát

nhật và lá cựa quậy trong bóng tối

 

chiều đi xuyên bóng dáng của hao gầy

trong giấc ngủ chập chờn cơn đói khác

của tầm tay ước hẹn những khi xưa

c̣n trong gió ngủ say một lần nhớ

 

êm như nhung phủ lại nửa ngọt bùi

của hoa gấm và của ngọc ngà mắt

ai đi qua ai để lại dư thừa

vừng sám hối tàn phai cùng năm tháng

 

câu kinh ngủ quên chập chờn tiếng hát

giọt buông xuôi của hứa hẹn bỏ qua

lần về theo từng ngày và nói thả

biệt giam giữa kinh thành của ngọn đèn

 

lan tỏa khói đóng khung và đứng lại

màu của im và lặng lẽ dâng ch́m

cần thiết một lần nhắc lại hoang liêu

vùng trước mặt rồi đương khi khắc khoải

 

lê nghĩa quang tuấn

 

thánh ca tội ác   

trích Phi Khắc

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm

 

© gio-o.com 2012