tranh lê nghĩa quang tuấn

 

con nắng đi qua

 

lạc vang gối đất mọc nâm nấm chiều

chuyện xưa kia những trao đổi ảo vọng

thay cho nhau môi mắt lạ ṿng tay

mưa biên giới chiều bay ngàn cánh mỏi

 

trong ân ái tầm tay đưa bóng nắng

vạt xưa c̣n vương văi ở quanh đây

cây lá biếc ngẩn ngơ ngày réo gọi

cây trong sương mơ hồ như khó nói

 

trong dương gian và trong cả ngược xuôi

mơ gian dối tầm tay buông xóa bỏ

những ngần ngại noi gương bóng thinh không

trong tăm tối hiển linh ngào ngạt khói

 

cơn mưa đi qua không gian giữ lại

áo xiêm bay khí lạnh tỏa dâng đầy

trong tầm gởi của một ngày ngọt đắng

những cao bay đơn chiếc một ṿng tay

 

đêm giao du khúc cay mùa đưa lại

tiếng rao khuya môi giới vách tường xuyên

trong tỏa động của làn da rạo rực

ầm khua vang tiếng nói của mũi đinh     

 

lê nghĩa quang tuấn

 

con nắng đi qua  

trích Phi Khắc

o  linh phát hành 2012

 

http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm

 

© gio-o.com 2012